Gminne Przedszkole w Michałowicach

05-816 Michałowice

ul. Szkolna 13

NIP 534-15-63-161

tel/fax 22 723 83 80

email do psychologa: psych.pdm@michalowice.pl

email: pmichalowice@wikom.pl