Lista kandydatów przyjętych do Gminnego Przedszkola

w Michałowicach w rekrutacji

na rok szkolny 2020/2021


 

Nazwisko i imię

Anh Doung Ngujen

Augustyniak Anastazja

Bajor Julia

Bernaś Natalia

Biały Kornelia

Bilicka Natalia

Burs Tymoteusz

Bursa Jan

Byszewska Rita

Ciechomski Tymoteusz

Domański Ignacy

Franczyk Róża

Iciak Tytus

Jabłońska Helena

Jaremba Zofia

Jasiński Adam

Juczewski Alan

Jurgielewicz Amelia

Karcz Marcelina

Kizior Jan

Koc Józef

Kolanica Maja

Kołciuk Stefan

Kotecki Leon

Kowalczuk Bartosz

Kuleta Piotr

Kuś Aniela

Kwiatkowska Marta

Lipińska Zofia

Liuta Ewelina

Macuda Bruno

Macuda Laura

Miciałkiweicz Michał

Misiak Pieczara Adam

Mochoń Łucja

Ochman Marcelina

Olszewska Alina

Olszewska Krystyna

Orzanowski Leon

Paczewski Tymon

Pietruczuk Adam

Pisarczyk Mateusz

Poćwierz Michał

Przybyszewska Helena

Redlich Natalia

Sawicki Bartosz

Seges Anna

Sobstyl Adam

Solarczak Natalia

Staniszewski Borys

Stępień Natan

Szymik Iga

Świerczewska Lucyna

Tolak Tomasz

Tuwalska Hanna

Tylkonowa Polina

Wasilewska Aleksandra

Wasilewski Olaf

Weltrowski Aleksy

Wichłacz Kajetan

Witczak Barbara

Witczak Gabriela

Wojtaszek Laura

Wojtaszek Maja

Wullert Feliks

Zezula Zofia


 


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od  2 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci 6 letnie (ur. 2014 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w  Szkole Podstawowej w Michałowicach – 3 oddz.
  2. w Przedszkolu w Michałowicach – 1 oddz.
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie – 2 oddz.
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi – 2 oddz.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2015 - 2017 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XIV/185/2019 Rady gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019 r.

UWAGA:

Od tego roku zmieniły się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z nowymi wymogami kandydat powinien być poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

 

20

 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

Dzieci urodzone w roku 2015 i 2016, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2020 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2020/2021, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 21 lutego 2020 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2020 r.

 

Terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

do Przedszkoli i Szkół w Gminie Michałowice Przedszkola i szkoły w Gminie Michałowice  od  2 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały określone przez Wójt Gminy Michałowice w Zarządzeniu nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2020/2021:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2-27 marca br.

17-20 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

30 marca-10 kwietnia br.

24 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15-17 kwietnia br.

25 sierpnia br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 kwietnia-8 maja br.

27 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

28 sierpnia br.

 


 

PLIKI DO POBRANIAZarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 stycznia 2020 roku

 

Deklaracja pozostania w przedszkolu

 

Oświadczenia rodzicow rekr. przedszkola


Oswiadczenie o miejscu zamieszkania


Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola