RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 - 800

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywindualna.

8.00 - 8.15 Ćwiczenia poranne.
8.15 - 8.30 Czynności higieniczno - porządkowe.
8.30 - 9.00 Śniadanie.
9.00 - 9.30 Zabawy i zajęcia zorganizowane.
9.30 -10.00 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.00-10.30 Zabawy i zajęcia zorganizowane.
10.30-11.50 Zabawy w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11.50-12.00 Czynności higieniczno - porządkowe.
12.00-12.30 Obiad.
12 30-12.45 Odpoczynek, relaksacja, głośne czytanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom.
12.30-13,50 Leżakowanie, relaks przy muzyce, głośne czytanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom (grupa najmłodsza).
12.45-13.50 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela.
13.50-14.00 Czynności higieniczno - porządkowe.
14.00-14.30 Podwieczorek.
14.30-17.00 Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.