Szanowni Rodzice

 

Opłaty za przedszkole wnosimy gotówką w kasie przedszkola lub przelewem.

Termin opłat za przedszkole do 10-go każdego miesiąca.

Rodzice dokonujący opłat przelewem mają możliwość sprawdzenia wysokości kwoty do wpłaty za pośrednictwem portalu dla rodziców https://przedszkola.wizja.net/logowanie

Aby uzyskać dostęp do systemu należy dostarczyć do placówki adres mailowy. Po zarejestrowaniu adresu mailowego przez pracownika placówki, na adres mailowy wysyłana jest informacja o haśle. Hasło jest generowane automatycznie i może być zmieniane przez użytkownika.

Opłaty za przedszkole wyświetlane są w łącznej kwocie za żywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Należy kliknąć na PRZELEW wówczas system wyświetli kwoty do wpłaty na poszczególne rachunki bankowe.

 

Bardzo prosimy o wpłacanie wyszczególnionych kwot bez żadnych zaokrągleń.

Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z wnoszenia opłat w terminie płatności.

 

W przypadku wpłat na rachunek bankowy:

Żywienie 21 8004 0002 2007 0016 0108 0002

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 8004 0002 2007 0016 0108 0001

Nazwa odbiorcy:

Gminne Przedszkole w Michałowicach

ul. Szkolna 13

05-816 Michałowice

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, za jaki miesiąc dokonana jest wpłata, rodzaj opłaty,

Przykład: Jaś Kowalski; Grudzień 2017; żywienie;

 

Kierownik gospodarczy przyjmuje opłaty gotówką w terminie płatności w następujących godzinach:

Poniedziałek 7.30 – 9.00; 12.30 – 15.30

Wtorek         7.30 – 8.30

Środa         12.30 – 17.00

Czwartek   12.30 – 17.00

Piątek         7.00 – 9.00; 12.30 – 15.00

Ostatniego dnia roboczego miesiąca kasa czynna do godziny 12.00

 

Składkę na fundusz Rady Rodziców mogą Państwo wnosić na rachunek bankowy.

64 8004 0002 2007 0016 0108 0004

Gminne Przedszkole w Michałowicach

Rada Rodziców

ul. Szkolna 13

05-816 Michałowice

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

 

Bardzo prosimy o regulowanie opłat w terminie płatności.


                                            UBEZPIECZENIE


Ogólne Warunki Ubezpieczenia 2018


                                            Rodzice dzieci objętych ubezpieczeniem

 

W przypadku uszczerbku na zdrowiu bądź nieszczęśliwego zdażenia losowego roszczenia zgłaszamy drogą elektroniczną.

 

Poniżej link:

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1

 

Po wyborze województwa, powiatu, rodzaju placówki oświatowej, placówka oświatowa podajemy numer i serię polisy:

Rok szkolny: 2019/2020 

seria: EDU-A/P

opcja: Ochrona Plus

numer: 072947 - składka 35,00 zł

numer: 072953 - składka 57,00 zł 

 

Rok szkolny: 2018/2019

seria: EDU-A/P

opcja: Ochrona Plus

numer: 058426 - składka 52,00 zł i 67,60 zł (sportowa)

numer: 058422 - składka 35,00 zł i 45,50 zł (sportowa)

 

Rok szkolny: 2017/2018

seria: EDU-A/P

numer: 044466

opcja: Podstawowa

 

Zgłoszenia szkody można dokonać po zakończeniu leczenia.