Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień


1. Kiedy jest mi nudno:
- zachęcanie do wspólnej zabawy
- ukazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu
- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce
- utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
2. Mój dom:
- poznanie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu
- utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
- poznanie urządzeń elektrycznych ułatwiających pracę w domu
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
- kształtowanie rozumienia sensu przynależności do rodziny
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej
- stosowanie liczebników porządkowych
3. Nadchodzi zima:
- zapoznanie z oznakami nowej pory roku
- poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
- uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
- kształtowanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie ekspresji plastycznej
4. Święta tuż, tuż:
- przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- kultywowanie tradycji świątecznych
- rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych
- rozwijanie pamięci słuchowej
- doskonalenie umiejętności liczenia
- rozwijanie inwencji twórczej
5. Dobre maniery przedszkolaka:
- nabywanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
- rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji złego zachowania
- zapoznanie z podstawowymi zasadami zachowania się przy stole
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i ich nazywania
- kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi

Wiersz „Choinka” B. Kuczyńska
W zielonym lesie rosła, w zieleni traw i mchów.
Czy zima, czy też wiosna słuchała leśnych słów.
A teraz stoi strojna, aż bije od niej blask,
i świeci, świeci jasno i cieszy, cieszy nas.

Kolęda „Był pastuszek bosy”
Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
pasał w górach owce i w szałasie spał,
nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
obudzili go gdy spał, gdy spał,
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Ref:
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo Narodzenia czas wypełnił dni.
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i Narodzenia dziś wita czas,
biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask,
a na niebie pierwszej gwiazdy blask.

Był pastuszek bosy, zimne nóżki miał,
ale dobry anioł piękne butki dał.
Wziął pastuszek owce,
pobiegł tak jak wiatr przed siebie,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd,
a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd.
Ref:
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo Narodzenia czas wypełnił dni.
Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
Świat na to czekał wiele już lat
i Narodzenia dziś wita czas,
Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie,