Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat tygodnia: Świąteczne pocztówki
- kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na słuchanym tekście
- doskonalenie umiejętności matematycznych i myślenia logicznego
- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter k, K
- rozwijanie logicznego myślenia podczas układania historyjki obrazkowej
- rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji
- zainteresowanie środowiskiem społecznym
- doskonalenie umiejętności interpretacji piosenki za pomocą rytmu i ruchu
- budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki podczas konstruowania telefonu
- rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas kreślenia po śladzie liter k, K

Temat tygodnia: Zwierzęta zimą
- rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym- rozpoznawanie zwierząt zapadających w sen zimowy
- rozwijanie myślenia matematycznego- przeliczanie, porównywanie, dopełnianie
- rozwijanie ekspresji plastycznej
- kształtowanie empatii wobec zwierząt
- rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego
- kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter u, U
- poznanie znaczenia roli pszczół dla życia ludzi
- kształtowanie sprawności językowej- poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym
- rozwijanie zainteresowania czytaniem- pokazywanie i nazywanie liter u, U
- kształtowanie sprawności fizycznej- szybkości i zwinności
- poznanie pracy leśniczego

Temat tygodnia: Spotkanie przy wigilijnym stole.
- Kształtowanie zdolności do empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi
- Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
- Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
- Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
- Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
- Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
- Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

Temat tygodnia: Świąteczne zwyczaje.
- Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia
- Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt
- Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego
- Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami
- Świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności
- Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy
- Zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w akcjach o charakterze charytatywnym jako elementu tradycji bożonarodzeniowej
- Przeliczanie oraz klasyfikowanie bombek według wielkości.

Piosenka "Już blisko kolęda"
Gdy w pokoju wyrośnie choinka
Łańcuszkami bombkami zaświeci

Ref. To znaczy że już Święta
Że już blisko kolęda
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci
Hej kolęda kolęda

Gdy opłatek już leży na stole
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie
Ref. To znaczy że już Święta

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła
Ref. To znaczy że już Święta

Kolęda "Przybieżeli do Betlejem”
1.Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi!

2.Oddawali swe ukłony w pokorze.
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała…

3.Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których ni nie słyszeli jak żywi.
Chwała…

4. Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli co to będzie za Dziecię?
Chwała…

Święty Mikołaj
W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci
Para reniferów
Z nieba do nas leci

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów

Mikołaj
Jedzie święty Mikołaj
Białą brodą świeci
Worek z prezentami
Ma dla grzecznych dzieci
Jedzie święty Mikołaj
Z dalekiej północy
Od wioski do miasta
Pędzi w środku nocy