Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

 

  1. Coraz zimniej

- Poznanie nowej wartości „cierpliwość” i nazywanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych z nadejściem zimy

- Doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów

- Uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

- Utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy

- Poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci

- Utrwalenie nazw ptaków migrujących

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie percepcji wzrokowo-ruchowej

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

  1. Grudniowe życzenia

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja

- Kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Budowanie wartości i pozytywnych zachowania prospołecznego

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

- Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

  1. Świąteczne przygotowania

- Poznanie pojęcia „dobroczynność” jako wartości niosącej szczęście innym

- Kształtowanie nawyku pomagania starszym w pracach domowych

- Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

- Doskonalenie percepcji wzrokowej

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego

- Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci

- Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia

  1. Świąteczne tradycje

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

- Poznanie nazw różnorodnych urządzeń wytwarzających światło

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

  1. Witamy Nowy Rok

- Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

- Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

- Wzbogacenie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy i dni tygodnia

- Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

- Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

- Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

- Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej.