Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na grudzień.


1. Temat kompleksowy – GRUDNIOWE ŻYCZENIA.

CELE:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;

 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;

 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;

 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;

 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;

 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;

 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

 • kształtowanie poczucia empatii i troski;

 • rozwijanie sprawności manualnych.

 

2. Temat kompleksowy: ŚWIĘTA ZA PASEM

CELE:

 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;

 • doskonalenie percepcji wzrokowej;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;

 • doskonalenie motoryki małej;

 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych.

 

3. Temat kompleksowy: ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

CELE:

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;

 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;

 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;

 • rozwijanie sprawności fizycznej;

 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;

 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;

 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;

 • doskonalenie lateralizacji;

 • doskonalenie równowagi;

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

   

4.Temat kompleksowy: WITAMY NOWY ROK.

CELE:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy;

 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych;

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;

 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;

 • doskonalenie umiejętności muzycznych;

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy;

 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy dni tygodnia;

 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;

 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

 

 

 

Tydzień” Wanda Chotomska - wiersz

Wszedł na drzewo poniedziałek,

natrząsł górę ulęgałek.

Ulęgałki zebrał wtorek

i do domu zaniósł worek.

Środa wszystkie ulęgałki

pokroiła na kawałki.

Kocioł wody nalał czwartek.

Wsypał do niej cukru kwartę.

Gaz zapalił w kuchni piątek,

aż w kociołku zawrzał wrzątek.

I powiedział do soboty:

Zrób kompot nad kompoty!

Kompot wystygł do niedzieli.

Figę z makiem z niego mieli!

Bo niedziela ledwo wpadła,

cały kompot zaraz zjadła.

 

 

Święty Mikołaju” sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka- Sypko- piosenka

1. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju,

dzieci już czekają, gdzieś ty. gdzie?

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj

przez komin zawołał: „Śpieszę się!”

 

Ref.: „Worek prezentów wielki mam,

dobrze marzenia wasze znam.

Wiem, że czekacie cały rok,

więc wydłużałem krok.”

 

2. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju,

dzieci cię kochają, czy ty wiesz?

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj

do dzieci zawołał: „Ja was też!”

Ref.: „Worek prezentów wielki mam…”