Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Temat tygodnia: Wielkanoc
- kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe
- rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów
- zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą
- kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego
- wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych
- kształtowanie poczucia rytmu
- utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych
- doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości
- kształtowanie zainteresowania kulturą polską
- odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi

Temat tygodnia: Praca rolnika
- doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
- utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych
- kształtowanie umiejętności arytmetycznych
- rozwijanie zainteresowań technicznych
- kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium
- utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych
- kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę
- wprowadzenie pojęć „ekologia”, „ekologiczny”
- wprowadzenie litery Z,z na przykładzie wyrazu „zegar”
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan nasze planety
- rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach
- utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów
- rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech
- rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych
- zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii
- zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów

Temat tygodnia: Tajemnice książek
- kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na foru grupy
- wprowadzenie litery F, f
- rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru
- rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych
- wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstawaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca
- rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów
- ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią
- kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb

Piosenka "Zając malowany"
Na kubeczku z porcelany
mieszka zając malowany.
Kiedy tylko się poruszy
to w herbacie moczy uszy.
Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Siedzi zając na kubeczku,
lewą nogę moczy w mleczku.
Ale mleczko nie dla niego
on by wolał coś innego.
Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Wytarł zając mokre uszy,
zrobił cztery wielkie susy.
Usiadł w lesie na polanie
co ja teraz powiem mamie?
Co ja teraz powiem? Co? No co?