Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień.

1. Wielkanoc
– Zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
– Wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
– Utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
– Kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
– Doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
– Zachęcenie do sprawiania przyjemności bliskim
– Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
– Wypowiadanie się na określony temat
– Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dziesięciu
– Rozwijanie koncentracji uwagi

2. Praca rolnika.
– Doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
– Utrwalenie informacji o sposobach uprawy roli przez rolnika; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
– Rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych
- Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; utrwalenie poznanych cyfr; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy;
– Doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
– Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

3. Chronimy środowisko
– Poznanie znaczenia działań proekologicznych
– Kształtowanie umiejętności liczenia, zapoznanie ze znakiem +
– Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 8
– Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter w, W na podstawie wyrazów: worek, Wanda
– Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi
– Doskonalenie sprawności manualnej i kreatywności
– Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi
– Kształtowanie sprawności fizycznej
– Rozwijanie umiejętności wokalnych


4. Kto ty jesteś?
– Kształtowanie postawy patriotycznej
– Poznanie symboli narodowych
– Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter f, F na podstawie wyrazów: flaga, Franek
– Kształcenie percepcji słuchowej
– Poznanie najbardziej charakterystycznych miejsc i symboli Krakowa
– Rozwijanie umiejętności językowych
– Kształcenie zainteresowania czytaniem
– Poznanie zabytków stolicy
– Zapoznanie z mapą Europy oraz hymnem i flagą Unii Europejskiej


Piosenka "Dzuszki-duszki"

Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne,
wstają co dzień bardzo wcześnie,
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.

Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorkom piorą groszki
bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci,
zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi „Nie śmieć więcej”.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

Chcemy czysto mieć wokoło,
pracujemy więc wesoło.
Wszystkie śmieci pozbieramy
I do kosza powrzucamy.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...

Piosenka "Nasza Warszawska syrenka"

Nasza warszawska Syrenka
co noc urządza wyprawę.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.
Warszawski Zamek, Pałac w Łazienkach
nad cichym stawem
Dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.
Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Warszawski Zamek, Pałac w Łazienkach
nad cichym stawem.
Dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.

Wiersz "Polskie symbole"

To nasza flaga. Barwy znajome
Na górze białe, w dole czerwone.
Czerwień to walka, miłość i wierność.
A biel? To czystość oraz szlachetność.
Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł.

Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz.
Popatrz na godło W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.
Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,
O tym, że Polska jest naszym domem.
Stojąc na baczność w hymnie śpiewamy
Że jest ojczyzną, którą kochamy.

Wiersz ” Wielkanoc”
Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka radość w sercu,
gdy stąpasz po świecie-
kwitnącym kobiercu.

Na stole pisanki
Pięknie malowane
Wśród zieleni trawy
Cukrowy baranek.

Bazie w wazoniku,
ciasta i wędliny...
WIELKANOC- i wielkie
spotkanie rodziny!