Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej na kwiecień.
  1. Wielkanoc:

- poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

- rozwijanie umiejętności składania świątecznych życzeń

- rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

- doskonalenie umiejętności liczenia oraz tworzenia zbiorów

- wdrażanie do poszanowania pracy kolegów i ich wytworów

  1. Kwiecień plecień:

- utrwalenie charakterystycznych oznak wiosny: pojawienie się kwiatów i listków, przylot ptaków

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami

- poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków

- kształcenie logicznego myślenia podczas przyporządkowania treści zagadki do obrazka

- określanie cech wiosennej pogody

- doskonalenie percepcji słuchowej

  1. Chciałbym być sportowcem:

- wyrabianie nawyku aktywności ruchowej i odczuwania potrzeby podejmowania wysiłku

- poznanie wybranych dyscyplin sportowych

- wyrabianie świadomości znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka

- kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej

- rozwijanie poczucia rytmu i poruszania się zgodnie z muzyką

- wzbogacenie słownictwa

  1. Dbamy o przyrodę:

- rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie

- uświadomienie konieczności dbania o lasy

- rozumienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania

- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- wyrażanie swoich obserwacji i przeżyć w formie plastycznej