Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad

Temat tygodnia : Listopadowe wspomnienia.

CELE:

- rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny,

- wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów : mama, tata, brat, siostra,

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny,

- rozwijanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,

- wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i w przedszkolu,

- zapoznanie dzieci z  przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów,

- kształtowanie szacunku wobec osób starszych,

- rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- ćwiczenie zdolności manualnych.

 

Temat kompleksowy : Piękna nasza Polska cała.

CELE:

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
- wyrabianie szacunku do symboli narodowych,
- rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej oraz koncentracji uwagi,
- zapoznanie dzieci z barwami narodowymi oraz z mapą Polski,

- zapoznanie dzieci z najważniejszymi  miastami i rzekami Polski,

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela i wykonywania jego poleceń,

- kształtowanie zdolności wokalnych,

- kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,

- klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech.

 

Temat tygodnia : Zwierzęta domowe.

CELE:

- kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę,

- rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt,

- poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza,

- rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania przedmiotów,

- kształtowanie poczucia rytmu, ekspresji ruchowej i wyobraźni muzycznej,

- zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców,

- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,

- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

- wdrażanie do wypowiadania się na dany temat.

Temat tygodnia :Zimno coraz zimniej.

CELE:

- poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy,

- wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy,

- rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce,

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody,

- doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1 - 6.