Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

 

  1. Czyste przedszkolaki.

- rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki;

- wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody

- utrwalanie nazw przyborów toaletowych;

- doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności: na początku, potem, na końcu – ustalanie kolejności czynności mycia się;

- kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według przeznaczenia;

- doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości: duży, mały – dobieranie par takich samych ręczników różniących się wielkością;

- wdrażanie do rozpoznawania i nazywania przyborów toaletowych, dobieranie w pary przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.

- wdrażanie do przynależności i postawy patriotycznej

 

  1. Gdy się robi coraz chłodniej.

- rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej;

- wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami: dzień, noc, zapasy;

- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

- rozwijanie umiejętności klasyfikacji i określania cech wielkościowych: długi, krótki;

- rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;

- kształtowanie umiejętności kontynuowania i tworzenia prostych rytmów (regularności), w których powtarza się sekwencja 2-wyrazowa, dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy;

- rozwijanie umiejętności modelowania prostych kształtów z plasteliny;

 

  1. Deszcz… deszcz…. deszcz….

- wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów podstawowych i określeniami duży – mały; grupowanie elementów według wielkości;

- kształcenie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu;

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej;

- wzbogacenie słownika o wyrazy określające wiatr i deszcz;

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

- dostrzeganie i kontynuowanie regularności i rytmów;

- doskonalenie umiejętności liczenia, dobieranie elementów w pary, rozumienie określeń: mniej, więcej;

- kształtowanie umiejętności ilustrowania treści prostego opowiadania;

 

  1. Przygotowania zwierząt do zimy.

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie (ich wyglądu, sposobu odżywiania się, poruszania, zwyczajów) oraz ich mieszkań;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów;

-  rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami zwierząt: lis, jeż, niedźwiedź;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń;

- kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy, największy, długi, i liczenie w zakresie 5, porównywanie liczebności: tyle samo, więcej, mniej, o 1 więcej, o 1 mniej;

- wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby;

- rozpoznawanie i nazywanie orzechów, szyszek; tworzenie rytmicznych układów według wzoru;

 

 

Mała wiewióreczka – piosenka

Mała wiewióreczka ruda stuku – puku, stuku- puk

Nie wiedziała co do nuda stuku – puku, stuku- puk,

A, że śpiewać nie umiała stuku – puku, stuku- puk

Na kasztanach w lesie grała stuku – puku, stuku- puk

 

„Czytaj z misiem” - piosenka

  1. 1. Siadaj szybko na dywanie,

coś pięknego dziś się stanie,

w wielki świat literatury

zaprowadzi ciebie miś.

 

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani,

ale jutro spróbuj ty,

zaproś misia na kolanach

i opowiedz swoje sny/x2

 

  1. Mały miś nas uczy wiele,

on jest naszym przyjacielem,

my choć kilka latek mamy

czytać chcemy przez dzień cały.

 

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani...

 

  1. Mały miś nam wiele zdziała,

czyta z nami tata, mama

opowiada nam o świecie

pojąć tego nie możecie

 

Ref: Dzisiaj czyta twoja pani…