Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad

 

  1. Czyste przedszkolaki.

- rozwijanie wiedzy na temat wagi przestrzegania zasad higieny osobistej, wdrażanie do dbania o swój wygląd, rozumienie konieczności używania swoich przyborów, tj. grzebienia, ręcznika, szczoteczki;

- wdrażanie do dbałości o czystość rąk, wykorzystanie zdobytych wiadomości w praktycznym działaniu – etapy mycia rąk, wycieranie rąk we własny ręcznik, oszczędne korzystanie z wody

- utrwalanie nazw przyborów toaletowych;

- doskonalenie umiejętności wykorzystywania określeń opisujących kolejność wykonywanych czynności: na początku, potem, na końcu – ustalanie kolejności czynności mycia się;

- kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów według przeznaczenia;

- doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości: duży, mały – dobieranie par takich samych ręczników różniących się wielkością;

- wdrażanie do rozpoznawania i nazywania przyborów toaletowych, dobieranie w pary przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.

- wdrażanie do przynależności i postawy patriotycznej

 

  1. Gdy się robi coraz chłodniej.

- rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej;

- wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami: dzień, noc, zapasy;

- doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej;

- rozwijanie umiejętności klasyfikacji i określania cech wielkościowych: długi, krótki;

- rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych;

- kształtowanie umiejętności kontynuowania i tworzenia prostych rytmów (regularności), w których powtarza się sekwencja 2-wyrazowa, dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy;

- rozwijanie umiejętności modelowania prostych kształtów z plasteliny;

 

  1. Deszcz… deszcz…. deszcz….

- wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów podstawowych i określeniami duży – mały; grupowanie elementów według wielkości;

- kształcenie wyobraźni twórczej, rozwijanie poczucia rytmu;

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej;

- wzbogacenie słownika o wyrazy określające wiatr i deszcz;

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

- dostrzeganie i kontynuowanie regularności i rytmów;

- doskonalenie umiejętności liczenia, dobieranie elementów w pary, rozumienie określeń: mniej, więcej;

- kształtowanie umiejętności ilustrowania treści prostego opowiadania;

 

  1. Przygotowania zwierząt do zimy.

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie (ich wyglądu, sposobu odżywiania się, poruszania, zwyczajów) oraz ich mieszkań;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów;

-  rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej;

- wdrażanie do posługiwania się nazwami zwierząt: lis, jeż, niedźwiedź;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń;

- kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych: mały, duży, większy, mniejszy, największy, długi, i liczenie w zakresie 5, porównywanie liczebności: tyle samo, więcej, mniej, o 1 więcej, o 1 mniej;

- wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, odtwarzania ruchów ciała drugiej osoby;

- rozpoznawanie i nazywanie orzechów, szyszek; tworzenie rytmicznych układów według wzoru;

 

 

Mała wiewióreczka – piosenka

Mała wiewióreczka ruda stuku – puku, stuku- puk

Nie wiedziała co do nuda stuku – puku, stuku- puk,

A, że śpiewać nie umiała stuku – puku, stuku- puk

Na kasztanach w lesie grała stuku – puku, stuku- puk

 

„Czytaj z misiem” - piosenka

  1. 1. Siadaj szybko na dywanie,

coś pięknego dziś się stanie,

w wielki świat literatury

zaprowadzi ciebie miś.

 

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani,

ale jutro spróbuj ty,

zaproś misia na kolanach

i opowiedz swoje sny/x2

 

  1. Mały miś nas uczy wiele,

on jest naszym przyjacielem,

my choć kilka latek mamy

czytać chcemy przez dzień cały.

 

Ref.: Dzisiaj czyta twoja pani...

 

  1. Mały miś nam wiele zdziała,

czyta z nami tata, mama

opowiada nam o świecie

pojąć tego nie możecie

 

Ref: Dzisiaj czyta twoja pani…