Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad
  1. Od stóp do głów

- Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności

- Doskonalenie wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji

- Rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów

- Budowanie świadomości dzieci na temat higieny

- Pogłębianie wiedzy na temat słuchu

- Zapoznanie dzieci z pojęciem: niepełnosprawność

- Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej

 

  1. Polska - mój dom

- Poznanie pojęcia „wolność”

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

- Budowanie poczucia tożsamości narodowej

- Zachęcanie do szanowania odmienności innych

- Poznanie nazwy stolicy Polski

- Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce

- Nauka wybranych kolorów w języku angielskim

- Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga)

- Zapoznanie z hymnem Polski

- Rozwijanie sprawności manualnej

 

  1. Zwierzęta domowe

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic pomiędzy zwierzętami

- Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki ryby

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic u zwierząt domowych i dzikich

- Przypomnienie nazw zwierząt domowych

- Kształtowanie odpowiedzialności

- Doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom

- Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat posiadania domowych zwierząt

 

  1. Kim ja będę jak dorosnę

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych

- Poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy zawodów

- Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów (praczka, krawcowa, zegarmistrz, drwal, szewc)

- Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych

- Doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce

- Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi

- Wprowadzenie pojęcia matematycznego długość

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów

 

  1. Zimno, coraz zimniej

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

- Uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią: np. jeż z jabłkiem na plecach

- Utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację

- Omówienie sposobów na przetrwanie zimy

- Poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci

- Zapoznanie z nazwami ptaków migrujących

- Doskonalenie zdolności manualnych

- Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego