Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad.

 

Temat kompleksowy : Listopadowe wspomnienia.

CELE:

- utrwalenie nazw członków rodziny;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic ;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

- dawniej, dziś i w przyszłości;

- łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.;

- pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

- wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;

- kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3.

Temat kompleksowy – Jesienna pogoda.

CELE:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

- odczytywanie globalnie nazw warzyw;

- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

- kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

- doskonalenie umiejętności układania rytmów;

- porównywanie liczebności zbiorów;

-  poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Temat kompleksowy : ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.

CELE:

- kształtowanie odpowiedzialności;

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

- doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

- integrowanie grupy przedszkolnej;

- utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

- doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

- uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

- utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

- utrwalenie nazw ptaków migrujących;

- poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

- utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

- doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach.

Temat kompleksowy : ZWIERZĘTA DOMOWE.

CELE:

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

- wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

- przypomnienie nazw zwierząt domowych;

- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

- kształtowanie odpowiedzialności;

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

- integrowanie grupy przedszkolnej.

Temat kompleksowy : ZNAMY TE BAŚNIE.

CELE:

- słuchanie wierszy i opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

- rozpoznawanie bohaterów baśni;

- zapoznanie z etapami powstawania książki;

- zachęcanie do tworzenia własnych książeczek;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy;

- rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci;

- tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni;

- tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych;

- rozwijanie mowy.