Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad.

 

Temat kompleksowy : Listopadowe wspomnienia.

CELE:

- utrwalenie nazw członków rodziny;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;

- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic ;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

- dawniej, dziś i w przyszłości;

- łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.;

- pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;

- wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;

- kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3.

Temat kompleksowy – Jesienna pogoda.

CELE:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

- odczytywanie globalnie nazw warzyw;

- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

- kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

- doskonalenie umiejętności układania rytmów;

- porównywanie liczebności zbiorów;

-  poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Temat kompleksowy : ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.

CELE:

- kształtowanie odpowiedzialności;

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

- doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

- integrowanie grupy przedszkolnej;

- utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;

- doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

- uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);

- utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

- utrwalenie nazw ptaków migrujących;

- poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;

- utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

- doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach.

Temat kompleksowy : ZWIERZĘTA DOMOWE.

CELE:

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;

- wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;

- przypomnienie nazw zwierząt domowych;

- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

- kształtowanie odpowiedzialności;

- doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

- kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;

- integrowanie grupy przedszkolnej.

Temat kompleksowy : ZNAMY TE BAŚNIE.

CELE:

- słuchanie wierszy i opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;

- rozpoznawanie bohaterów baśni;

- zapoznanie z etapami powstawania książki;

- zachęcanie do tworzenia własnych książeczek;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy;

- rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci;

- tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni;

- tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych;

- rozwijanie mowy.