Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty.

 

Temat tygodnia: Baśnie, bajki, legendy.

- rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci, rozwijanie koordynacji wzrokowo
ruchowo-słuchowej
- wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon
- kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze
- przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji
- rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej
- doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium
- poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend
- rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach
- uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni
- ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji

Temat tygodnia: W dawnych czasach.

- poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią: węgiel, bursztyn, sól
- poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce
- stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie
- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego
- doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych
- wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania
- rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami
- poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa
- doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru, rozwijanie pamięci wzrokowej

Temat tygodnia: Wynalazki

- rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi
- poszerzenie wiedzy na temat czystego powietrza i smogu
- wprowadzenie litery „p” na przykładzie wyrazu „pralka”
- wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej
- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej
- poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora, telefonu
- rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia
- utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym
- wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych
- pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego
- zachęcanie do eksperymentowania

Temat tygodnia: Bale, bale w karnawale

- poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych
- wprowadzenie litery „n” na przykładzie wyrazu „noga”
- utrwalenie informacji o pracy krawcowej, szewca

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10
- podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych
- porównywanie liczebności wzorów
- poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie
- uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru
- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne
- kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

Piosenka ,,Krakowiaczek - przedszkolaczek''

Hejże przedszkolaki

Tańczmy krakowiaka,

Będzie to zabawa

Oj, nie byle jaka.

Czapka rogatywka,

Przy niej pióro pawie,

Niechaj wszyscy tańczą

Na naszej zabawie.

Czapka rogatywka,

Przy niej pióro pawie,

Niechaj wszyscy tańczą

Na naszej zabawie.

 

Smok Wawelski tańczy

Z odważnym szewczykiem,

Król Krak ze strażakiem

Oraz Lajkonikiem.

Piękna to zabawa,

Oj, nie byle jaka.

Kiedy przedszkolaki

Tańczą krakowiaka.

Piękna to zabawa,

Oj, nie byle jaka.

Kiedy przedszkolaki

Tańczą krakowiaka