Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty.
  1. Baśnie, bajki i legendy

- Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni

- Odróżnianie elementów prawdopodobnych i nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych)

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie percepcji słuchowej

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Przypomnienie polskich legend i ich bohaterów

- Doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów

- Kształtowanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

 

  1. Bale, bale w karnawale

- Poszerzenie wiedzy dzieci na temat karnawału

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie umiejętności tanecznych

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

- Doskonalenie koordynacji ręka – oko

- Integracja grupy podczas imprezy karnawałowej

 

  1. W dawnych czasach

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat prehistorii

- Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach

- Kształtowanie umiejętności porównywania i spostrzegania

- Rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Doskonalenie motoryki małej

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Rozwijanie ekspresji artystycznej

 

  1. Wynalazki

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wynalazków, które zmieniły świat

- Doskonalenie umiejętności przeliczania

- Rozwijanie świadomości funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich

- Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki