Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty.

 

Temat kompleksowy – Baśnie, bajki, legendy.

CELE OGÓLNE:

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;

- ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;

- odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);

- utrwalenie nazw figur geometrycznych;

- rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia;

- zapoznanie z lietrą B, b;

- doskonalenie spostrzegawczości;

- przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;

- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;

- rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw.

 

Temat kompleksowy – Bale, bale w karnawale.

CELE:

- doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;

- poszerzanie słownika dzieci o homonimy;

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;

- rozwijanie umiejętności tanecznych;

- doskonalenie motoryki małej;

- zapoznanie z literą N, n;

- doskonalenie koordynacji ręka–oko;

- poznanie liczby 0;

- integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;

- doskonalenie motoryki małej;

- rozwijanie umiejętności muzycznych.

 

Temat kompleksowy – W dawnych czasach.

CELE:

- poznanie liczby 10;

- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

- doskonalenie spostrzegania i porównywania;

- rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;

- rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;

- doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;

- poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

- rozwijanie ekspresji artystycznej;

- doskonalenie motoryki małej;

- rozwijanie sprawności ruchowej.

 

Temat kompleksowy – Wynalazki.

CELE:

- usprawnianie analizy słuchowej; rozwijanie mowy i myślenia;

- poznanie litery P, p,

- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;

- rozwijanie mowy i myślenia;

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;

- kształtowanie twórczego myślenia;

- doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;

- rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

- rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.