Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na maj

 

  1. Wiosna na łące

- Poznanie wybranych roślin i zwierząt występujących na łące

- Zapoznanie z wyglądem biedronki, rozumienie pożyteczności biedronki w przyrodzie

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka, wysłuchanego utworu

- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie odgłosów: pszczoły, żaby, bociana, komara

- Utrwalenie znajomości kolorów

- Rozumienie i stosowanie określeń: wyżej, niżej

 

  1. Spotkanie z książką

- Rozwijanie zainteresowania książką, określenie jak powinno się z nią obchodzić

- Kształtowanie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych

- Rozwijanie wrażliwości słuchowej

- Nabywanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę

- Wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy

- Ćwiczenia w przeliczaniu elementów

 

  1. Mama i Tata ważni są

- Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny

- Nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa, wymienianie imion członków najbliższej rodziny

- Stwarzanie okazji do swobodnych rozmów i wypowiedzi

- Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej

- Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, kojarzenie dźwięku z czynnością

- Doskonalenie umiejętności liczenia oraz porównywania liczebności zbiorów

 

 

  1. Dziecięce marzenia

- Poznanie swojego ciała poprzez zabawę, nazywanie części ciała

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- Zachęcanie do współdziałania w grupie

- Rozwijanie logicznego myślenia

- Stwarzanie warunków do rozwijania sprawności ruchowej