Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj

Temat kompleksowy – Polska to mój dom.

CELE:

- utrwalenie polskich symboli narodowych;

- zapoznanie z monetami i banknotami;

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;

- zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;

- rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;

- doskonalenie percepcji wzrokowej;

- doskonalenie uważnego słuchania;

- budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń.

 

Temat kompleksowy: W krainie muzyki.

CELE:

- poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty);

- doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów),

- zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;

- rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;

- rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;

- rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;

- doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;

- doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;

- utrwalenie aspektu porządkowego liczb.

 

Temat kompleksowy : Tajemnice książek.

CELE:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

- kształtowanie poszanowania dla książek;

- doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego;

- zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

- rozwijanie umiejętności plastycznych;

- rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;

- rozwijanie sprawności językowych.

 

Temat kompleksowy : Święto mamy i taty.

CELE:

- doskonalenie słuchu fonematycznego; poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety;

- uwrażliwianie na potrzeby i emocje innych;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;

- przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie;

- uwrażliwienie na emocje i odczucia innych;

- doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji;

- uwrażliwienie dzieci na los innych;

- zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;

- doskonalenie umiejętności przeliczania;

- doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się;

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat kompleksowy : Dzień dziecka.

CELE:

- uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;

- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie,

- zaznajomienie dzieci z ich prawami;

- kształtowanie poczucia własnej wartości;

- zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;

- doskonalenie umiejętności czytania dat.