Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Maj

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

Temat tygodnia: Jak powstaje książka?
- poznanie różnego rodzaju książek
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium
- doskonalenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
- rozwijanie myślenia matematycznego- wprowadzenie liczby i cyfry 9
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej
- poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki
- rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami
- usprawnianie narządów mowy

Temat tygodnia: Na łące
- poszerzanie doznań sensorycznych podczas wycieczki na łąkę
- doskonalenie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych
- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter ł, Ł na podstawie wyrazów: łapa, Łucja
- kształcenie percepcji słuchowej
- rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami przy pomocy narzędzi do mierzenia
- rozwijanie myślenia matematycznego- wprowadzenie liczby i cyfry 0
- utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
- doskonalenie sprawności manualnej
- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej na temat rozwoju żaby

Temat tygodnia: Mama i Tata.
– Kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
– Rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce
– Tworzenie zbiorów według danej cechy
– Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy; doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
– Rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
– Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
– Zachęcenie do pomocy rodzicom przy obowiązkach domowych
– Dbanie o porządek wokół miejsca pracy
– Sprawianie przyjemności bliskim

Temat tygodnia: Dzień dziecka.
– Zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
– Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
– Kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
– Rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
– Poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;


Piosenka "Śpiewam na łące"
1. Jest złoto i błękitnie,
a wokół łąka kwitnie,
po łące sobie hasam
i trawę mam do pasa.

Ref. Tu motylek, a tam dzwonek,
tu stokrotka, tam skowronek,
szumi trawa, pachnie ziółko,
a ja śpiewam sobie w kółko.

2. Nad łąką lecą muchy
i trzmiele jak poduchy,
i wielkie, straszne osy,
bzyczące wniebogłosy!
Ref. Tu motylek...

3. Na łące rosną trawki,
kaczeńce, osty, babki,
pokrzywa, kilka mleczy
i mnóstwo innych rzeczy.
Ref. Tu motylek...

4. Po łące łażą stonki
i żuczki, i biedronki,
ślimaki, mrówki, świerszcze
i nie wiem sama co jeszcze.
Ref. Tu motylek...


Wiersz "Krecik"
Jestem sobie mały krecik,
chcę by dzieci mnie poznały.
Bardzo miękkie mam futerko,
nim pokryty jestem cały.

Najśmieszniejsze moje łapki,
ciągle ziemię wypychają.
Silne, płaskie, jak łopatki,
zawsze w pracy pomagają.

Swoim ryjkiem bardzo lubię
korytarzy drążyć wiele.
Spulchniać zbite bryły ziemi,
wiercić przejścia i tunele.

Gdy na dworze silne mrozy,
w milej norce, wśród zapasów
siedząc, marzę o przetrwaniu
do wiosennych lepszych czasów.


„Moja rodzina”

Moja rodzina, choć bardzo liczna,
Jest dobra, miła i sympatyczna.
I choć czasami wytrzymać trudno,
To daję słowo- nie jest w niej nudno!
Każdy ma swoje upodobania,
jeden do nauki, drugi do spania.
Lecz wszyscy bardzo się kochamy
I zawsze sobie w życiu radę damy