Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Marzec

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec

 

 

  1. Zgodnie z naturą

- Kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody

- Poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie właściwej postawy ciała

- Wdrażanie do dbanie o środowisko naturalne

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Uwrażliwianie na piękno przyrody

- Poznanie nowych wiadomości dotyczących soli i sposoby jej produkcji na świecie

- Kształtowanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

  1. W marcu jak w garncu

- Poznanie wartości ”szczerość”

- Zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy

- Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia

- Poznanie cech marcowej pogody

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie spostrzegawczości

- Kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej

  1. Porządki w ogrodzie

- Utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych

- Poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych

- Poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Doskonalenie motoryki małej

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Rozwijanie ekspresji artystycznej

- Eksperymentowanie z farbami

  1. Witaj, wiosno!

- Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku

- Uwrażliwianie na zmiany zachodzące w przyrodzie

- Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań

- Zapoznanie z tradycją topienia Marzanny

- Wzbogacanie wiadomości na temat wiosny

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Wdrażanie do zgodnej współpracy

  1. Zwierzęta na wiejskim podwórku

- Poznanie zwierząt żyjących na wsi

- Doskonalenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę

- Utrwalanie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych

- Pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania

- Poznanie ptaków znoszących jajka

- Poszerzanie informacji na temat hodowli owiec

- Poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów mleka

- Budowanie wiarę we własne siły