Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Marzec

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

Temat tygodnia: Oznaki wiosny
- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter g, G na podstawie wyrazów : garnek, Gutek
- wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia
- zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia i próby zapamiętania ich kolejności
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu
- doskonalenie umiejętności właściwego doboru garderoby do pogody
- wzbogacenie wiadomości na temat wiosny
- doskonalenie umiejętności określania części wspólnej zbioru na przedmiotach
- rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
- doskonalenie umiejętności klasyfikacji
- kształtowanie sprawności fizycznej

Temat tygodnia: Wszystko rośnie
- utrwalenie nazw wiosennych kwiatów
- doskonalenie umiejętności przeliczania, porządkowania rosnąco elementów zbiorów
- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter c, C na podstawie wyrazów: cebula, Celina
- uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
- rozwijanie sprawności narządów mowy
- kształtowanie zainteresowania czytaniem
- poszerzanie doznań sensorycznych

Temat tygodnia: Pracowita wiosna.
– utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
– doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
– rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
– utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;

Temat tygodnia: Na wsi.
– rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
– nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
– wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
– wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
– rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
– wprowadzenie cyfry 8
– kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
– wprowadzenie litery j, J; na wyrazach Jola, jajko ,odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter

Piosenka "Polka - fasolka"
Co tam sadzi pan Jeremi?
Sadzi w polu fa-so-lę!
Po ziarenku bęc - do ziemi.
“Jaki - taki plon zbio-rę!”

Ref.: Do re mi
fa so la
fa so la si do!
do re mi
fa so la
fa so la so fa!

Już po tyce w górę pnie się
wesolutka fa-so-la!
Pan Jeremi worek niesie:
“Hop, fasolo do wo-ra!”
Ref.: Do re mi...

Prosi żonę pan Jeremi:
"Żono łuskaj fasolę
i fasolę gotujże mi
zanim wrócę na pole!”
Ref.: Do re mi...

Piosenka "Maszeruje wiosna"
Co tam sadzi pan Jeremi?
Sadzi w polu fa-so-lę!
Po ziarenku bęc - do ziemi.
“Jaki - taki plon zbio-rę!”

Ref.: Do re mi
fa so la
fa so la si do!
do re mi
fa so la
fa so la so fa!

Już po tyce w górę pnie się
wesolutka fa-so-la!
Pan Jeremi worek niesie:
“Hop, fasolo do wo-ra!”
Ref.: Do re mi...

Prosi żonę pan Jeremi:
"Żono łuskaj fasolę
i fasolę gotujże mi
zanim wrócę na pole!”
Ref.: Do re mi...

Piosenka ,,Przyloty ptaków”
1.Słonko jest już coraz wyżej
i uśmiecha do nas się wesoło.
Chmurki białe są na niebie,
to wiosna, wiosna wokoło.
Ref.: Przylatują do nas wiosną ptaki,
nie pytając się nikogo,
A my dziwimy się co roku
jak one trafią do domu.

2.Jest już bociek ten mądrala,
wypatruje co dzień żab na stawie.
Leci do swojego gniazda,
to wiosna, wiosna wokoło.
Ref.: Przylatują do nas wiosną ptaki…

"Pracowita wiosna" M. Witewska – wiersz do nauki na pamięć
Kolorowa wiosna,
gosposia wspaniała,
od samego rana
dużo pracy miała.

Zaspane słoneczko
witała zza chmurki,
prosiła na koncert
leśnych ptaków chórki.

Malowała kwiatki
na zielonej trawie,
policzyła z boćkiem
wszystkie żaby w stawie.