Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Marzec

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej na marzec

 

1.Poznajemy różne zawody:

- przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów

- uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi

- zapoznanie z pracą krawcowej

- zapoznanie z etapami powstawania chleba

- zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości

- rozwijanie motoryki małej

- doskonalenie umiejętności dodawania

2.W marcu jak w garncu:

- zapoznanie z elementami marcowej pogody

- poznawanie oznak nowej pory roku

- rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- budowanie wiedzy na temat obiegu wody w przyrodzie

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- rozbudzanie fantazji i wyobraźni

3.Szanujmy się wzajemnie:

- budowanie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia

w grupie rówieśniczej

- uświadomienie najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów

- budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej

- doskonalenie umiejętności kształtowania racjonalnych rozwiązań konfliktów w grupie rówieśniczej

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

- poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością

- rozwijanie słuchu fonematycznego

4.Witamy wiosnę:

- wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych - topienie marzanny

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

- uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla zdrowia

- wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej

5.Muzyczne inspiracje:

- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

- zachęcanie do gry na instrumentach perkusyjnych

- doskonalenie umiejętności poruszania się zgodnie z rytmem

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- zapoznanie z gamą C-dur

- wyrażanie nastroju muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej