Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PaździernikZamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

– Zachęcanie do spożywania surowych owoców i warzyw
– Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową i słowną
– Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania;
– Utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
– Doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw;
– Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;
– Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów
– Przeżywanie radości i zadowolenia podczas zabaw w grupie
– Rozwijanie umiejętności układania owoców według wielkości

2. Jesienią w parku.

– Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie
– Rozwijanie procesów poznawczych (spostrzeżeń, pamięci wzrokowej)
– Rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie dużej motoryki
– Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
– Wprowadzenie litery A,a na przykładzie wyrazu Ala, aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a,A w wyrazach;
– Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie;
– Rozwijanie umiejętności matematycznych;
– Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych;
– Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;


3. Jesień w lesie.

– Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
– Ćwiczenia prawidłowej wymowy wyrazów poprzez wielokrotne powtarzanie słów
– Wzbogacenie słownictwa dzieci związanego z tematem
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.
– Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „l”, „L” na podstawie wyrazów las, Leon
– Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej
– Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania nazw wybranych drzew
– Poznawanie zwierząt mieszkających w lesie
– Poznanie jesiennych zwyczajów zwierząt
– Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów
– Wzbogacenie doświadczeń sensorycznych

4. Przygotowania do zimy.

– Poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania
– Rozwijanie umiejętności matematycznych- odszukiwanie i tworzenie zbiorów jednoelementowych
– Kształtowanie postaw prozdrowotnych
– Przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery „m”, „M” na podstawie wyrazów mama, Marta
– Rozwijanie umiejętności wokalnych
– Doskonalenie percepcji wzrokowej- odszukiwanie liter m, M wśród innych liter
– Kształcenie kreatywnego myślenia i inwencji twórczej
– Kształtowanie sprawności fizycznej
– Utrwalenie kształtu pisanej małej i wielkiej litery m, M


Piosenka "Zbieramy grzyby"

1. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Ref. Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

2. Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref. Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki,
pozbieramy dziś.

,,Jesienny pociąg'' Dorota Gellner

Stoi pociąg
na peronie -
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie- dokąd z nimi jechać będzie?
Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.
Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
O zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.

Wiersz ,,A to kapelusz”
Miły muchomorku,
powiedzieć mi musisz
gdzie kupiłeś taki
śliczny kapelusik?
-Moja wiewióreczko,
chętnie ci odpowiem:
ja go nie kupiłem
wyrósł mi na głowie.