Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na styczeń
  1. Moje hobby

- Poznawanie sposobów na spędzanie wolnego czasu

- Poznanie wartości „pomysłowość”

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie percepcji wzrokowo-ruchowej

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

  1. Co możemy robić zimą

- Poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

- Kształtowanie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

- Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

  1. Święto babci i dziadka

- Wzbudzanie szacunku do osób starszych

- Kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

- Doskonalenie percepcji wzrokowej

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Doskonalenie umiejętności składania życzeń

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci

  1. Zimowe mistrzostwa sportowe

-Doskonalenie umiejętności rozpoznawanie i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

- Wskazywanie podobieństw i różnic między wybranymi dyscyplinami sportowymi

- Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki