Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na  styczeń

 

Temat kompleksowy : KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

CELE:

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • kształtowanie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • poszerzanie słownika o nazwy zawodów wykonywanych przez ludzi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;

 

Temat kompleksowy : CO MOZNA ROBIĆ ZIMĄ?

CELE:

 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie; rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania;
 • rozwijanie motoryki dużej;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;

 

Temat kompleksowy: ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

CELE:

 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań;
 • rozwijanie zdolności muzycznych
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic (jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie, bobsleje a saneczkarstwo, slalom a skoki narciarskie);
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą;
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych;
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych;

 

Temat kompleksowy: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.

CELE:

 • kształtowanie zdolności plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych