Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Styczeń

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń

  1. Płynie czas

- poznawanie tradycji związanej z mijającym rokiem

- utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia

- poznanie wiadomości i umiejętności dotyczącej upływu czasu

i sposobu jego pomiaru

- rozwijanie pamięci słuchowej

- wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych

  1. Młodsi i starsi

- kształtowanie poczucia szacunku do osób starszych

- zachęcenie do pomocy i opiekuńczości w stosunku do osób starszych

- wyrażanie radości poprzez taniec

- operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec

- rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary

- rozwijanie umiejętności wokalnych

  1. Sport to zdrowie

- kształtowanie świadomości że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka

- operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych

- zachęcenie do samodzielnego rozwiązywania problemu

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, oraz umiejętności zdrowej rywalizacji

- kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa

  1. Dbam o zdrowie

- poznawanie symboli igrzysk olimpijskich

- kształtowanie pożądanych cech charakteru do uprawiania sportu

- rozwijanie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi

- doskonalenie umiejętności  klasyfikowania i definiowania

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia

- rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek i melodii