Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na  wrzesień

 

  1. Jaka jestem? Jaki jestem?

- Zapoznanie dzieci z nową salą i kącikami zainteresowań

- Przypomnienie zasad panujących w grupie

- Angażowanie dzieci do udziału w zabawach integracyjnych w grupie

- Zachęcenie do utrzymania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu

- Rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych

 

  1. Moje przedszkole

- Wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej

-Kształcenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

- Wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

- Przypomnienie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw

 

  1. Ruch drogowy

- Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

- Poznanie wybranych środków transportu drogowego

- Rozpoznanie niektórych znaków drogowych

- Poznanie znaczenia sygnalizacji świetlnej i pasów

- Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek

- Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 1-4

 

  1. Nadeszła jesień

- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, nabywanie umiejętności obserwacji przyrody

- Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów

- Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej, ilustrowanie piosenki ruchem

- Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez klasyfikowanie zbiorów

- Rozwijanie sprawności manualnych