Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat tygodnia: W przedszkolu.
– wdrażanie do zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
– kształcenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy
– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej
– Wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce
– kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
– poznanie podstawowych zasad korzystania z placu przedszkolnego
– wprowadzenie pojęcia ,,dobre maniery” rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie, wskazanie przejawów dobrych manier
– doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
– uświadomienie wartości więzi międzyludzkich, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń
– przybliżenie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi
– uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych
– nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.

Temat tygodnia: Moja miejscowość.
– poznawanie swojej miejscowości
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc
– poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
– tworzenie planu osiedla, swojej miejscowości
– zorganizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu lub przyniesione z domu
– słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
– rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
– prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 10.

Temat tygodnia: Ja, ty i środowisko
- rozwijanie logicznego myślenia- dostrzeganie i określanie różnic i podobieństw w wyglądzie ludzi
- rozwijanie orientacji w schemacie ciała- stosowanie się do przyjętych umów i reguł podczas zabaw
- rozpoznawanie i podawanie nazw zmysłów; rozwijanie doznań sensorycznych
- wzbogacenie słownika dzieci- używanie w wypowiedziach określeń: „najpierw”, „potem”, „później”, „na końcu”
- kształcenie umiejętności dokładnego mycia rąk
- nabywanie przeświadczenia o konieczności dbania o higienę własną i otoczenia
- poznanie zawodów ważnych społecznie(policjant, lekarz, strażak)
- przygotowanie do posługiwania się numerami alarmowymi
- wdrażanie do porządku i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia

Temat tygodnia: Dary jesieni
- rozwijanie słownika czynnego- rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw
- rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- kształcenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności
- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter „o”, „O” na podstawie wyrazów: owoce, Ola
- kształtowanie poczucia rytmu
- kształcenie logicznego myślenia
- rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych


Piosenka "Plac zabaw"
1. Już w oczach radość, bo słońce świeci
na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś!

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw,
tu z kolegami poznasz zabaw sto.
Plac zabaw, plac zabaw,
w słoneczne dni odwiedzasz go!

2. Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego piasku
babki zrobimy dwie.

3. Miło jest huśtać się na huśtawce,
wszyscy lubimy to, że hej.
Możemy puszczać barwne latawce,
wietrzyku, dla nich wiej!

4. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
uczyć się każdy chce.
Bawić się świetnie na placu zabaw
możemy całe dnie!


Piosenka "Przedszkole drugi dom"
1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze, w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
Lecz na mnie czeka auto i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę tam co dzień …

3. Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień …


Piosenka "Jarzynowy wóz"
Ref. Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł
Tur, tur, tur turkotał, smaczne rzeczy wiózł

1.Tu marchew czerwona, kapusta zielona,
rzodkiewek różowe kuleczki, w słonecznym kolorze słonecznik
Ref. Jechał…….

2. Tu strączek fasoli i bobu do woli
szpinaku zielona tam góra i burak pąsowy jak burak
Ref. Jechał…….