Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

Temat tygodnia: W przedszkolu
- integracja grupy; utrwalenie imion koleżanek i kolegów; aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
- rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; poznanie topografii przedszkola; rozwijanie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
- rozwijanie umiejętności myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń; kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała;
- przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w grupie; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wspólnych zabaw,
- kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,

Temat tygodnia: Moja miejscowość
- przygotowanie do posługiwania się swoim adresem; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości;
- kształcenie logicznego myślenia –rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu miejskiego; rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej; kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie koncentracji uwagi; kształtowanie percepcji słuchowej; rozwijanie percepcji wzrokowej – czytanie globalne wyrazów: miasto, wieś
- wzbogacanie słownika dzieci – posługiwanie się pojęciem odblaski; wdrażanie do bezpiecznego porusza się po drodze; rozwijanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała i w przestrzeni; kształtowanie nawyku wspólnego sprzątania po skończonej zabawie,

Temat tygodnia: Ja, ty i środowisko
- dostrzeganie i określanie różnic i podobieństw w wyglądzie ludzi; rozwijanie orientacji w schemacie ciała; kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką; stosowanie się do przyjętych umów i reguł podczas zabaw,
- podawanie nazw zmysłów; rozwijanie doznań sensorycznych; rozwijanie ciekawości poznawczej
- wzbogacanie słownika dzieci – używanie w wypowiedzi określeń: najpierw, potem, później, na końcu; kształtowanie logicznego myślenia; kształcenie umiejętności dokładnego mycia rąk;
- nabywanie przeświadczenia o konieczności dbania o higienę własną i otoczenia poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak); przygotowanie do posługiwania się numerami alarmowymi; kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowej; wdrażanie do szybkiego reagowania i wykonywania poleceń
- rozwijanie zainteresowania czytaniem; kształtowanie postaw proekologicznych; rozwijanie szybkości i zręczności w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych; wdrażanie do porządku i dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

Temat tygodnia: Dary jesieni
- rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie słownika czynnego
- rozpoznawanie i podawanie nazw owoców i warzyw; kształtowanie sprawności manualnej podczas lepienia z masy solnej
- posługiwanie się nazwami warzyw; rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności; rozwijanie umiejętności wokalnych;
- przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter o, O na podstawie wyrazów: owoce, Ola; kształtowanie poczucia rytmu;
- rozpoznawanie i podawanie nazw różnych owoców i warzyw; kształcenie logicznego myślenia; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

Piosenka dla Supełka
sł. Ewa Stadtmüller, muz. Jerzy Ostrowski

Dnia pewnego późnym latem
nasz znajomy superkrawiec
znalazł kilka śmiesznych szmatek
i dał ponieść się zabawie.

Ref.: Lalala (klap, klap),
lalala (klap, klap),
lalalalalalalala.
Lalala (tup, tup),
lalala (tup, tup),
lalalalalalala.

Wziął igiełkę i niteczkę,
nie minęło czasu wiele,
jak spod ręki Antoniego
wystartował nasz Supełek.

Ref.: Lalala (hop, hop)…

Teraz Pak ma przyjaciela,
z którym mu nie grozi nuda,
bo z Supełkiem, bo z Supełkiem
każda się zabawa uda.

Ref.: Lalala (cyk, cyk)…

Jest nas więcej – no i dobrze,
bo z przyjaźnią tak się dzieje,
że się mnoży, gdy ją dzielisz,
razem zawsze jest weselej.

Ref.: Lalala (bum, bum)…

Piosenka Sygnalizatora
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Maszerują buty po chodniku
prawą stroną, grzecznie, w równym szyku
i pytają Sygnalizatora,
czy przez jezdnię już przechodzić pora.

Ref.: Jestem z tego dobrze znany,
że wciąż migam światełkami.
Kiedy światło mam zielone,
możesz przejść na drugą stronę.
I spokojnie idź po pasach,
bo na pasach się nie hasa.
A gdy błysnę na czerwono,
stój, nie przechodź, zabroniono!

Pan Sygnalizator mruga okiem:
Czy są jezdnie wąskie, czy szerokie,
stoję dla was co dzień jak na warcie,
więc zasady moje pamiętajcie:

Ref.: Jestem z tego dobrze znany…