Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wrzesień

Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej na  wrzesień

1.W przedszkolu:

- uświadamianie potrzeby respektowania norm i zasad ustalonych w grupie

- stwarzanie okazji do zgodnej zabawy i integracji w grupie

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- organizowanie sytuacji sprzyjających ćwiczeniu swobodnego wypowiadania się i prawidłowego budowania komunikatów

- kształtowanie umiejętności dodawania

2.Wspomnienia z wakacji:

- dzielenie się przeżyciami z wakacji

- zapoznanie z fizyczną mapą Polski; poznanie znaczenia kolorystyki mapy

- poznanie środków lokomocji poruszających się w powietrzu, po lądzie i po wodzie

- wyrażanie przeżyć w twórczości plastycznej

- wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań

- ilustrowanie muzyki ruchem

3.Bezpieczna droga do przedszkola:

- zapoznanie z elementarnymi zasadami ruchu drogowego

- nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

- poznanie wybranych znaków drogowych

- kształtowanie świadomości własnego ciała, określanie stron ciała: prawa, lewa

- utrwalenie adresu zamieszkania

- rozwijanie sprawności manualnej

4.Witamy jesień:

- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego

- poznanie charakterystycznych cech jesieni

- poznanie i nazywanie wybranych drzew, ich owoców i liści

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami