"SPOSOBY NA NUDĘ"

 Nasze akcje, projekty i konkursy

Zapraszamy do udziału!!!


Dzień Mamy

 


 

Praca przedszkola w okresie wakacyjnym


Informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkole będzie pracowało od 1.07. 2020 r. do 14.08.2020 r.


Podczas wakacji w przedszkolu będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu nr 6 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374,567). Liczba dzieci w grupie do 12.


Wnioski o udział dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym prosimy składać w terminie 26.05 – 10.06.2020 r. wyłącznie na adres przedszkole@michalowice.pl
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego należy wypełnić i przesłać na adres przedszkole@michalowice.pl przed pierwszym dniem pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o udział dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym 2020 r.

 

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

 

Procedura bezpieczeństwa

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI


Szanowni Państwo


Zgodnie z terminarzem rekrutacji lista kandydatów przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 jest opublikowana w zakładce Rekrutacja

 

Szanowni Państwo


Prosimy o zapoznanie się z pismem Pani Wójt w związku z uruchomieniem opieki w naszym przedszkolu. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie wniosku i oświadczenia i odesłanie go na nowy adres poczty elektronicznej utworzony na potrzebę przekazania powyższych dokumentów.


przedszkole@michalowice.pl


***********************************************************************

Szanowni Państwo,


Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszym przedszkolu od dnia 13 maja 2020 r. do odwołania


***********************************************************************

 

Wniosek o zapewnienie opieki od 13.05.2020 r. przez Gminne Przedszkole w Michałowicach w trakcie trwania epidemii COVID- 19

 

Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego 

                  Reguły, 6 maja 2020

 

Szanowni Państwo, 

 

 

 

We wszystkich szkołach i przedszkolach w naszej Gminie trwają przygotowania do przyjęcia dzieci tych z Państwa, którzy nie mogą dłużej zajmować się dzieckiem w domu ze względu na konieczność osobistego świadczenia pracy.

 

 

 

Ankiety przeprowadzone wśród Rodziców dały nam dane, na podstawie których wiemy ilu dzieci możemy się spodziewać w każdej placówce. I tak:

 

SP Michałowice:   ankiety wypełniło 73% rodziców i zgłoszono 12 dzieci

 

SP w Komorowie:     ankiety wypełniło 91% rodziców i zgłoszono 9 dzieci

 

SP w Nowej Wsi:   ankiety wypełniło 86 % rodziców i zgłoszono 13 dzieci

 

Przedszkole w Michałowicach:     85% rodziców wypełniło ankietę i zgłoszono 58 dzieci

 

Przedszkole w Nowej Wsi:     94% rodziców wypełniło ankietę i zgłoszono 21 dzieci

 

W Gminie Michałowice w okresie 4 marca – 4 maja wg danych z Inspektoratu Powiatowego Sanepid było 7 osób z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, z czego 6 ozdrowiało, a jedna osoba przebywa w szpitalu. Od ok 2 tygodni nie odnotowano nowych przypadków.  Przedszkolom zapewniliśmy środki ochrony dla nauczycieli i pracowników – rękawiczki, maseczki, przyłbice i środki dezynfekcyjne. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach.

 

Trwa przygotowanie sal dydaktycznych w placówkach oświatowych, z których trzeba usunąć część zabawek, dywany i inne przedmioty sprzyjające przenoszeniu wirusa.  Dyrektorzy szkół i przedszkoli w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej opracowują procedury bezpieczeństwa jakie będą obowiązywać  podczas sprawowania opieki nad dziećmi. Wysłaliśmy także zapytanie do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Pruszkowie dotyczące stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie otwarcia przedszkoli.

 

Rodzice dzieci, którzy zadeklarowali w ankiecie obecność dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym są proszeni o przesłanie wypełnionego wniosku o objęcie opieką dziecka oraz oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi MEN preferencje w przyjęciu dziecka będą mieć rodzice zatrudnieni w placówkach służby zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

13 maja br. przedszkola i oddziały przedszkolne będą czekać na przybycie dzieci w godzinach 7:00 – 8:30.  Po 8.30 drzwi placówek zostaną zamknięte. Po odbiór dzieci zapraszamy między 14:30 a 17:00. Przyjęte będą wyłącznie dzieci, których rodzice przesłali mailem do placówki  wypełnione dokumenty. Przedszkola nie przewidują możliwości przekazywania dokumentów papierowych. Rodzice proszeni sią także o wyrażenie zgody na mierzenie dziecku temperatury termometrem bezdotykowym i podpisanie oświadczenia, że są świadomi ryzyka zdrowotnego dla dziecka oraz członków rodziny.

 

Z życzeniami dobrych i zdrowych dni,

 

 

 

 

 

                  Wójt Gminy Michałowice

 

 


 


Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach


https://pmichalowice.bip.wikom.pl/uploads/5d4303eba0b25/pages/1/content//05052020zarzadzenie_5.jpg

 

 

UWAGA WAŻNE !!!

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Premiera o możliwości otwarcia przedszkoli, prosimy o wypełnienie poniższej

ankiety do 3 maja 2020 r. Informację od kiedy będzie możliwe uruchomienie opieki dla dzieci

w naszym przedszkolu przekażemy wkrótce.

Link do ankiety: https://forms.gle/KKE56DvXA28bEMpD7

 Szanowni Państwo,

Wczoraj niespodziewanie dowiedzieliśmy wszyscy, że można już otwierać przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom placówek oświatowych. Otwarte oddziały mają pełnić funkcję opiekuńczą dla dzieci, których rodzice bezwzględnie muszą stawić się w pracy.

Zadanie postawione przed nauczycielami, dyrektorami i organami prowadzącymi placówki jest bardzo trudne i budzi wiele kontrowersji zarówno wśród samorządowców, jak i pracowników oświaty, oraz rodziców…. Z korespondencji w Państwem głównie przeziera Wasz niepokój o dzieci.

W trosce o zdrowie dzieci i ich rodziców, oraz zapewnienie najlepszych warunków opieki nad dziećmi nie planujemy otwarcia przedszkoli w terminie określonym przez Premiera czyli 6 maja.

Natomiast przygotujemy placówki do otwarcia w pierwszym możliwym terminie i uwzględniając sytuację epidemiczną w gminie i okolicy.

Dyrektorzy placówek w najbliższym tygodniu opracują procedurę bezpieczeństwa, przygotują sale, zapewnią bezpieczny dostęp do szatni i toalet, przeszkolą pracowników oraz zorganizują salę izolowaną dla ewentualnych przypadków wystąpienia gorączki lub innych objawów u dzieci. Rozpoczęliśmy starania o zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkół i przedszkoli. Kupujemy również zwiększoną ilość płynów dezynfekcyjnych.

Wstępnie zakładamy, że maksymalna liczba dzieci w jednym oddziale będzie wynosić 6-10 osób.

Wszystko zależy od Państwa decyzji o przysłaniu dziecka do szkoły lub przedszkola.

Jesteśmy przekonani, że otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przed końcem maja może być zbyt wczesne na odchodzenie od zasad izolacji społecznej. Dlatego chcemy maksymalnie dobrze przygotować placówki, zabezpieczyć wychowanków, a poprzez dzieci także Państwa rodziny i stworzyć pracownikom bezpieczne warunki pracy. Prosimy o zrozumienie i dokładne przemyślenie swojej ewentualnej decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola lub szkoły.

Prosimy Rodziców o wypełnienie przygotowanej przez nas ankiety udostępnionej przez Dyrektorów placówek, której celem ankiety jest właśnie oszacowanie liczby dzieci, która może uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach w najwcześniejszym terminie tzn. po 11 maja.

Po przeanalizowaniu danych z ankiet podejmę decyzję o terminie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.


Życząc Państwu udanej Majówki, pozostaję z poważaniem,


Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

 Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca  2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.530)

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do Gminnego Przedszkola

w Michałowicach na rok szkolny 2020/2021

zostaną opublikowane na stronie intenetowej przedszkola w zakładce "Rekrutacja" dnia 17.04.2020r.

 


 

Tydzień legend

Szczegóły po kliknięciu na tytuł

Każdego dnia w tym tygodniu, pod podanym linkiem będzie sie pojawiać kolejna niespodzianka. Zapraszamy:

https://www.michalowice.pl/lekcje/przedszkole/tydzien-legend

 

 

 


Nasza niespodzianka i życzenia świąteczne:

https://www.youtube.com/watch?v=fuyHradiTFc

 


 

Opłaty za przedszkole

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z zamknięciem przedszkola do 26 kwietnia 2020 r. opłaty zostaną naliczone

po powrocie dzieci do przedszkola.

Proszę o nie wpłacanie pieniędzy na rachunki bankowe przedszkola.

Przypominam, o uregulowaniu zaległych opłat za miesiąc marzec.

 

Elżbieta Korczak
kierownik ds. admin - gospod.

 


 

Drodzy Rodzice!

 

Decyzją Rządu z powodu zagrożenia koronawirusem przedłużony został termin zamknięcia szkół, przedszkoli do 14 kwietnia br. Zanim wszystko wróci do normy spróbujmy zrobić to, co najlepsze dla naszych dzieci, czyli… bawić się razem. W jaki sposób? Doskonale wiecie!

 

Jako nauczyciele chcemy jedynie ukierunkować te zabawy, by kształcić konkretne umiejętności. Na naszej stronie będą pojawiać się propozycje zabaw, aktywności, linki do ciekawych stron. Na stronie gminy powstaje platforma edukacyjna. W zakładce „Przedszkole” znajdą Państwo materiały przygotowane przez nasze nauczycielki.

 

Kochane Przedszkolaki serdecznie pozdrawiamy Was.

 

Życzymy wam zdrowia i wspanialej zabawy razem z bliskimi.

 

Do zobaczenia !!!!