KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Warto przeczytać

Piosenki

07.04.2021
Piosenki

Piosenki

07.04.2021

Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenek z profesjonalnym podkładem muzycznym.

Terapia psychomotoryczna

Psychomotoryka − dziedzina zajmująca się teorią i metodami psychologii ruchu.Pojęcie wywodzi się etymologicznie od greckiego psyche ‘podmuch, dusza, umysł’ oraz motorikè oznaczającego ‘sprawność ruchową, naukę o ruchu...

Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i jak im przeciwdziałać

Agresja to zewnętrzne objawienie złości, skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Prowadzenie ćwiczeń Metodą W. Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do: poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, doświadczania poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym poznawania własnych możliwości ruchowych.

Dojrzałość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Pod pojęciem gotowości rozumiemy osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju dziecka w czterech sferach: umysłowej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej.

Metody aktywizujące w przedszkolu

„Powiedz mi a zapomnę.Pokaż mi a zapamiętam.Pozwól mi działać a zrozumiem”(Konfucjusz)

Formowanie sfery emocjonalnej stanowi istotny element wychowania

Bycie przedszkolakiem to pierwsza ważna i odpowiedzialna rola w życiu człowieka. Poznajemy nie tylko nowy otaczający świat i ludzi wokół nas, ale uczymy się w nim funkcjonować...

Jak ułatwić dziecku adaptację do przedszkola

Bez płaczu do przedszkola? To możliwe, czyli rzecz o dobrej adaptacji

Sylwetka rozwojowa dziecka pięcioletniego

Fazy rozwoju dziecka dotyczą kilku obszarów – są to m.in.: emocje, mowa, rozwój ruchowy czy umiejętności poznawcze i społeczne.

Rozwój psychoruchowy dziecka

Małe dziecko rozwija się niezwykle szybko. Każdego dnia uczy się czegoś nowego, poznaje otaczający go świat i doskonali swoje umiejętności...Tu znajdą Państwo kilka informacji o rozwoju psychoruchowym dziecka dziecka

Wierszyki na dziecięce masażyki

Małe dziecko poznaje świat i uczy się go spontanicznie – poprzez dotyk i ruch. Te dwa zmysły są dla niego źródłem wiedzy o świecie.Tu znajdą Państwo kilka propozycji wierszyków do masażyków