Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Formowanie sfery emocjonalnej stanowi istotny element wychowania

Formowanie sfery emocjonalnej stanowi istotny element wychowania

Bycie przedszkolakiem to pierwsza ważna i odpowiedzialna rola w życiu człowieka. Poznajemy nie tylko nowy otaczający świat i ludzi wokół nas, ale uczymy się w nim funkcjonować. Okres przedszkolny pozwala na ogromny skok w rozwoju poznawczym, ale przede wszystkim emocjonalno-społecznym. W miarę rozwoju poznawczego następuje powiększenie się zakresu bodźców, które mogą wywoływać reakcje emocjonalne, a zarazem różnicowanie się tych reakcji, prowadzące do jakościowego wzbogacania sfery emocjonalnej. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym w stosunku do wcześniejszych faz rozwojowych, cechuje się wzbogaceniem
i zróżnicowaniem życia uczuciowego. Związane jest to zarówno z dojrzewaniem układu nerwowego, jak i z wpływem oddziaływań środowiskowych. W tym wieku dziecko przeżywa takie uczucia jak zazdrość, gniew, strach, lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwienie, ciekawość. Zaczynają także kształtować się uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne.
Już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci, że emocje występują u każdego człowieka. Należy je wyrażać, ale i kontrolować, ponieważ to kształtuje relacje z otaczającym go światem i ułatwia funkcjonowanie w nim. Powinny wiedzieć, że człowiek nie ma wpływu na to, KIEDY i JAKIE uczucia go ogarną, ale może zdecydować JAK DŁUGO będą się utrzymywać. Ważne jest również uświadomienie dziecku, że emocje nie dzielą się na złe i dobre, ale na przykre i przyjemne. Dlatego nie pozwalajmy na tłumienie emocji, a raczej pokazujmy jak można je okazywać lub sobie z nimi radzić.

Trzy główne funkcje emocji:

 • informacyjna – odzwierciedlają stosunek człowieka do świata, emocje są źródłem wiedzy
  o rzeczywistości;
 • komunikacyjna – emocje wyrażane na zewnątrz informują otoczenie społeczne o stanach
  i potrzebach jednostki;
 • motywacyjna – emocje mobilizują do działania i nadają mu kierunek.

Co niosą ze sobą emocje?

 • modulują zachowanie;
 • mobilizują organizm do impulsywnego działania;
 • motywują do zachowań ukierunkowanych na radzenie sobie ze zdarzeniami, które je wywołują;
 • mogą być źródłem decyzji lub kontroli zachowań;
 • umożliwiają wykrywanie w otoczeniu tego, co ma dla człowieka znaczenie.

 

Cechy charakterystyczne rozwoju emocjonalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Dziecko trzyletnie

  Jest towarzyskie, kochające, przyjazne, ugodowe i łatwo ulega sugestiom innych.
Z łatwością przyjmuje relacje i cechy charakteru osób dorosłych. Przed ukończeniem czterech lat objawia wstydem, brak pewności siebie, okazuje nieśmiałość, obraźliwość i nerwowość.

Dziecko czteroletnie

  Jest ufne, demonstruje duże poczucie pewności siebie, wykazuje ciekawość, skuteczność
i wytrwałość w działaniu. Dość dobrze panuje nad własnymi emocjami. Traktowane poważnie, rozwiązuje problemy, kierując się rozsądkiem. Posiada utrwalone standardy zachowań przyjętych od rodziców i bliskich.

Dziecko pięcioletnie

  Demonstruje pewność siebie, bywa zarozumiałe, lubi się popisywać, niekiedy stosuje groźby, ale także okazuje przyjacielskość i wspaniałomyślność. Z determinacją dąży do tego by być najlepszym i z wytrwałością ćwiczy nowe umiejętności. Potrafi dość dobrze panować nad emocjami, jest bardziej zrównoważone.

Dziecko sześcioletnie

  Mniej stabilne emocjonalnie niż w wieku pięciu lat. Bardzo szybko zmienia uczucia przyjaźni na wrogość. Wykazuje skłonności do egocentryzmu, skrupulatnego przestrzegania rytuałów, agresji, buntu i drażliwości. Potrafi być kochające przyjazne i z entuzjazmem współpracuje z innymi. Ciekawe wszystkiego, co je otacza. Z trudem akceptuje brak własnego sukcesu i niełatwo pokonuje frustracje.

 

Edukacja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolny

  Z uwagi na fakt, iż w okresie przedszkolnym dziecko styka się z wieloma nowymi emocjami, jawi się znamienna rola dorosłych w edukacji emocjonalnej dzieci, uczenie nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, czyli wprowadzenie do umiejętności, jaką jest inteligencja emocjonalna.

Inteligencja emocjonalna stanowi zbiór doskonalących się w toku rozwoju zdolności, do których należą przede wszystkim:

 • zdolność do trafnego spostrzegania emocji, zarówno u siebie jak i u innych ludzi, a także
  w dziełach sztuki;
 • zdolność do adekwatnego wyrażania własnych emocji i związanych z nimi potrzeb;
 • zdolność do rozumienia emocji dzięki wciąż wzbogacającej się wiedzy i nich;
 • zdolność do regulowania emocji, w tym zarówno „wyciszania”.

  Środowisko wychowawcze stymuluje rozwój dziecka, dostarczając mu odpowiedniej wiedzy emocjonalnej i umożliwiając trening odpowiednich umiejętności emocjonalnych. Może to robić organizując jego doświadczenia i dostarczając mu wzorców reagowania emocjonalnego oraz za pośrednictwem przekazu werbalnego.

Kilka zasad uczenia dzieci okazywania uczuć:

 • być uważnym na potrzeby i pragnienia dzieci;
 • stwarzać atmosferę, w której pozwolimy na ujawnianie uczuć;
 • być wzorem i wykorzystywać wzory, by zachęcać do okazywania i odczytywania stanów emocjonalnych własnych i innych osób;
 • uczyć, podpowiadać jak unikać pewnego rodzaju zachowań;
 • zachęcać i wzmacniać pozytywne próby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • pozwalać, by w grupie zdarzały się „burze”.

  Najnowsze badania jednoznacznie stwierdzają, że o sukcesie dziecka w szkole decyduje nie tyle nadzwyczajna umiejętność czytania czy znajomość faktów, ile zbiór cech emocjonalnych
i społecznych.

O sukcesie dziecka w szkole decyduje :

 • adekwatna samoocena i pewność siebie;
 • ciekawość poznawcza;
 • wiedza o tym, jakiego zachowania oczekuje się od niego i jak ma powściągnąć impuls, aby nie zachować się źle;
 • umiejętność czekania, stosowanie się do wskazówek i zwracanie się do nauczycieli po pomoc;
 • zdolność wyrażania swoich potrzeb w kontaktach z innymi dziećmi.

Przygotowanie dzieci do przyszłego życia wymaga od nas, abyśmy pomagali im rozwijać:

 • pozytywne poczucie własnej wartości;
 • zaufanie do swoich możliwości;
 • samodyscyplinę;
 • umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej;
 • poczucie odpowiedzialności, które pozwoli im wzmacniać wszystkie te cechy.

 

Zabawy kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne

1. Kolorowe zdjęcia

  Wycinamy z gazet różne zdjęcia i układamy je na stole. Pytamy dziecko: O czym myśli osoba na zdjęciu? Jaką ma minę? Dlaczego? Następnie możemy pogrupować zdjęcia na twarze radosne, śmieszne, zasmucone, zdenerwowane, przestraszone itp.

2. Jak się zachowasz?

Rozmawiamy z dzieckiem o jego reakcjach na różne uczucia. Co najchętniej robisz, gdy:

 • Jesteś zły.
 • Jesteś smutny.
 • Bardzo się boisz.
 • Ktoś cię przezywa.
 • Tęsknisz.
 • Gniewasz się na kogoś.

Warto opowiedzieć swoje przeżycia i reakcje na daną sytuację emocjonalną. Bycie wzorem jak poradzić sobie w trudnej sytuacji,ale i przyznanie się do słabości może okazać się nie ocenioną lekcją.

3. Opowiedz mi mamo, opowiedz mi tato...

 • Oglądanie książeczek z różnymi stanami emocjonalnymi i opisywanie tego co dzieje się na obrazku. Tworzenie „emocjonalnego pomostu”
 • Nazywanie emocji (np. Ona jest smutna).
 • Umieszczanie emocji w kontekście sytuacji (np. Jest smutna, bo zginął jej piesek).

Odniesienie do sytuacji z życia dziecka (np. Pamiętasz jak tobie zginął miś i było ci smutno?).

 

Bibliografia:

 1. A. Faber, E. Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. 2013
 2. A. Matczak: Zarys psychologii rozwojowej. Warszawa 2003
 3. K. Oatley, J. M. Jenkins: Zrozumieć emocje. Warszawa 2003.
opracowała:
Paulina Krasowska
psycholog