KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Lista kandydatów do Gminnego Przedszkola w Michałowicach

w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

1

Babicz Piotr

Przyjęty

2

 Bajor  Jean -Michel

Przyjęty

3

Bakalarski Rufus

Przyjęty

4

Barański Ignacy

Przyjęty

5

Bedyńska Pola

Przyjęta

6

Bernaś Nadia

Przyjęta

7

Blicharska Zuzanna

Przyjęta

8

Bolek Wiktoria

Przyjęta

9

Borowska Gabriela

Przyjęta

10

Borowy Jan

Nieprzyjęty

11

Brzeźny Józef

Przyjęty

12

Bugajewska  Emilia

Przyjęta

13

Bugajewska Antonina

Przyjęta

14

Cichecki Bartłomiej

Przyjęty

15

Ciołkowska Liliana

Przyjęta

16

Cybichowski  Wojciech

Przyjęty

17

Dąbrowska  Maria

Przyjęta

18

Dzbanuszkiewicz  Hubert

Przyjęty

19

Figiel Michalina

Przyjęta

20

Filipczak Malina

Przyjęta

21

Flesland Henry

Nieprzyjęty

22

Flis Pola

Przyjęta

23

Góra Hanna

Przyjęta

24

Gronostajski Jakub

Przyjęty

25

Grudziecki Witold

Przyjęty

26

Grzegorska Wiktoria

Przyjęta

27

Grzegory Roróg Marcel

Przyjęty

28

Hołysz Oliwier

Przyjęty

29

Hołysz Piotr

Przyjęty

30

Horodniczy Hanna

Przyjęta

31

Jankowska Alicja

Przyjęta

32

Jaszczur Piotr

Przyjęty

33

Kalinowska Alicja

Przyjęta

34

Kalisiewicz Zofia

Przyjęta

35

Kaźmierczak Amelia

Nieprzyjęta

36

Kędzia Antoni

Przyjęty

37

Kędzia Antonina

Przyjęta

38

Koczko Marcelina

Przyjęta

39

Kostiv Artur

Przyjęty

40

Kowalczuk Alicja

Przyjęta

41

Kowalska Katarzyna

Przyjęta

42

Krzyżanowska Maja

Przyjęta

43

Kuciński  Adam

Przyjęty

44

Kuleta Ines

Przyjęta

45

Kuleta Piotr

Przyjęty

46

Lis Wiktor

Przyjęty

47

Liwanowska Pola

Przyjęta

48

Łuczak Kajetan

Przyjęty

49

Madyda  Krystian

Przyjęty

50

Majewski Wojciech

Przyjęty

51

Maksymowicz Artur

Przyjęty

52

Marzec Michał

Przyjęty

53

Matusewicz Franciszek

Przyjęty

54

Maul  Tadeusz

Przyjęty

55

Maul Zofia

Przyjęta

56

Michałowska  Maja

Przyjęta

57

Minda Stanisław

Przyjęty

58

Narloch Wiktor

Przyjęty

59

Nassalska Liliana

Przyjęta

60

Olszewska Alina

Przyjęta

61

Olszewski Antoni

Przyjęty

62

Paczewska Gabriela

Przyjęta

63

Palanithamby Marcel

Przyjęty

64

Palanithamby Oskar

Przyjęty

65

Perkowski -Opieka Emil

Przyjęty

66

Ploch Marcel

Przyjęty

67

Rusełski Janush

Przyjęty

68

Rybicki Leon

Przyjęty

69

Sawicka  Alicja

Przyjęta

70

Seges Henryk

Przyjęty

71

Sitnik Nina

Przyjęta

72

Skulimowska Emilia

Przyjęta

73

Słomińska Julia

Przyjęta

74

Sobstyl Jakub

Przyjęty

75

Sójka Maria

Przyjęta

76

Stachów Michał

Przyjęty

77

Staniszewski Igor

Przyjęty

78

Stefaniak Lesław

Przyjęty

79

Stęclik Pola

Przyjęta

80

Stępień Anna

Przyjęta

81

Sulińska Gabriela

Nieprzyjęta

82

Suliński Aleksander

Nieprzyjęty

83

Szydłowska Emilia

Przyjęta

84

Szymanowski Adam

Przyjęty

85

Ślawska  Wiktoria

Przyjęta

86

Świerczewski Ludwik

Przyjęty

87

Tenderenda Tola

Przyjęta

88

Tymoszuk Stanisław

Przyjęty

89

Urbańska Julia

Przyjęta

90

Walkiewicz Mateusz

Przyjęta

91

Wall Aleksander

Przyjęty

92

Wawszczak Anna

Przyjęta

93

Włodarczyk Oliwia

Przyjęta

94

Włodarczyk Szymon

Przyjęty

95

Wojtaszek Maja

Przyjęta

96

Zapadka Wiktoria

Przyjęta

97

Zaręba Iga

Przyjęta

98

Zawadka Ignacy

Przyjęty

99

Zielonka  Alicja

Nieprzyjęta

100

Żukowska Helena

Przyjęta

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca, na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci  6 letnie (ur. 2015 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w  Szkole Podstawowej w Michałowicach – 2 oddz.
  2. w Przedszkolu w Michałowicach – 1 oddz.
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie – 2 oddz.
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi – 2 oddz.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2016 - 2018 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XIV/185/2019 Rady gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2019 r. 

 

L.p

 

Kryterium

 

 

tak / nie

 

liczba punktów

1.

 

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

 

 

100

 

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

60

4.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

40

5.

 

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

 

 

 

20

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

Dzieci urodzone w roku 2016 i 2017, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2021 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej  www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 19 lutego 2021 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2021 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Michałowice, na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowania uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-26 marca br.

16-20 sierpnia br.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

29 marca-9 kwietnia br.

23 sierpnia br.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14-16 kwietnia br.

 

24 sierpnia br.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 kwietnia-7 maja br.

25 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 maja br.

27 sierpnia br.

Pliki do pobrania: