Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna - szansą dla dziecka?

            Psychomotoryka jest rodzajem terapii. Zainteresowałam się tą terapią, ponieważ szukałam czegoś co pomaga dzieciom i ma podstawy medyczne. Model belgijski jest prowadzony na założeniach M. Procus i M. Block z lat 60-tych XX wieku. Wypracowany został z inicjatywy lekarza neuropediatry specjalizującej się w rehabilitacji neurologicznej dzieci - dr Zofii Kułakowskiej.

            Celem psychomotoryki jest BUDZENIE POTENCJAŁU DZIECKA, co oznacza pracę nad kontynuacją i aktywizacją sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne (innymi słowy: sprawić, aby dziecko samo podjęło trud rozwoju). Podczas zajęć korzysta się z szerokiego wachlarza środków – sprzyja to polepszeniu nie tylko mowy, ale ogólnie poprawia sprawność psychofizyczną.

            Zajęcia z terapii psychomotorycznej trwają 1,5h. Odbywają się 2 razy w tygodniu w stałe dni i godziny, bez udziału rodziców. Schemat zajęć również jest stały. Uświadamia to dzieciom granice, obniża lęk, uspokaja, pozwala kontrolować emocje, zmniejsza napięcie związane z koniecznością dokonywania wyborów. Terapia obejmuje 30-35 zajęć. Dziecko jest cały czas aktywne. Sprzyja to kształtowaniu się jego poczucia tożsamości fizycznej i psychicznej oraz uświadamia pojęcia przestrzeni i czasu wokół dziecka. Bardzo dużą rolę w terapii odgrywa mowa. Każde ćwiczenie opatrzone jest instrukcją słowną. Werbalizacja następuje również podczas wykonywania ćwiczenia. Ruch i mowa wzajemnie się przenikają i stymulują.

            Terapia psychomotoryczna odbywa się w małej grupie: od 3 do 5 osób, w dwóch grupach wiekowych. Młodsza grupa 3-5 lat, starsza 6-10 lat. Do 10 roku życia mózg dziecka jest najbardziej podatny na działania terapeutyczne. Kontakt z innymi dziećmi sprzyja porównywaniu się z innymi, naśladowaniu oraz współdziałaniu. Grupa stymuluje do podjęcia wysiłku – dziecko pracuje w grupie, choć indywidualnie nie chce wykonać ćwiczenia. Terapia grupowa sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie. Stopień trudności zadań dostosowany jest do możliwości, wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka. Każde ćwiczenie łączy doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe, emocjonalne i jest jednocześnie werbalizowane. Terapia psychomotoryczna prowadzona jest przez 2 terapeutów.

 

            Terapia psychomotoryczna przeznaczona jest dla dzieci:

- z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, problemy z koncentracją, występowanie współruchów)

- z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się

- z brakiem zaufania do siebie i trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem

- z trudnościami w uczeniu się i problemami szkolnymi (mylenie kolorów i kształtów, trudności i niechęć do rysowania, trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia)

- z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu własnego ciała (np. nieprawidłowe nazywanie części ciała)

- z brakiem orientacji w czasie i przestrzeni (mylenie pojęć czasowych: „dziś, jutro, wczoraj”, „nad, pod, obok”, mylenie prawej i lewej strony, trudności w opanowaniu posługiwania się zegarem i kalendarzem),

- z zaburzeniami lateralizacji (brak wyraźnej dominacji jednej ze stron, mylenie prawej i lewej ręki)

- z zaburzeniami wrażliwości czuciowo-dotykowej

- z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość ruchowa i emocjonalna, zaburzenia procesu uwagi, nieadekwatna samoocena – dzieci nadwrażliwe, płaczliwe, impulsywne, lękliwe, agresywne itp.).

 

Ramowy program zajęć:

  1. Przywitanie
  2. Przebieranie się i składanie ubrań
  3. Toaleta
  4. Masaż
  5. Ćwiczenia indukcyjne (dzieci młodsze)
  6. Ćwiczenia dużej motoryki (5 w grupie młodszej, 10 w grupie starszej)
  7. Ćwiczenia schematu ciała
  8. Aplikacje (zadania z zakresu nauki przedszkolnej i szkolnej – dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka)
  9. Ubieranie się
  10. Pożegnanie.

 

 

 

mgr Agnieszka Worobiec

logopeda,

 terapeuta terapii psychomotorycznej