Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia psychomotoryczna

Terapia psychomotoryczna - szansą dla dziecka?

            Psychomotoryka jest rodzajem terapii. Zainteresowałam się tą terapią, ponieważ szukałam czegoś co pomaga dzieciom i ma podstawy medyczne. Model belgijski jest prowadzony na założeniach M. Procus i M. Block z lat 60-tych XX wieku. Wypracowany został z inicjatywy lekarza neuropediatry specjalizującej się w rehabilitacji neurologicznej dzieci - dr Zofii Kułakowskiej.

            Celem psychomotoryki jest BUDZENIE POTENCJAŁU DZIECKA, co oznacza pracę nad kontynuacją i aktywizacją sieci neuronalnych, które odpowiadają za mózgowe procesy integracyjne (innymi słowy: sprawić, aby dziecko samo podjęło trud rozwoju). Podczas zajęć korzysta się z szerokiego wachlarza środków – sprzyja to polepszeniu nie tylko mowy, ale ogólnie poprawia sprawność psychofizyczną.

            Zajęcia z terapii psychomotorycznej trwają 1,5h. Odbywają się 2 razy w tygodniu w stałe dni i godziny, bez udziału rodziców. Schemat zajęć również jest stały. Uświadamia to dzieciom granice, obniża lęk, uspokaja, pozwala kontrolować emocje, zmniejsza napięcie związane z koniecznością dokonywania wyborów. Terapia obejmuje 30-35 zajęć. Dziecko jest cały czas aktywne. Sprzyja to kształtowaniu się jego poczucia tożsamości fizycznej i psychicznej oraz uświadamia pojęcia przestrzeni i czasu wokół dziecka. Bardzo dużą rolę w terapii odgrywa mowa. Każde ćwiczenie opatrzone jest instrukcją słowną. Werbalizacja następuje również podczas wykonywania ćwiczenia. Ruch i mowa wzajemnie się przenikają i stymulują.

            Terapia psychomotoryczna odbywa się w małej grupie: od 3 do 5 osób, w dwóch grupach wiekowych. Młodsza grupa 3-5 lat, starsza 6-10 lat. Do 10 roku życia mózg dziecka jest najbardziej podatny na działania terapeutyczne. Kontakt z innymi dziećmi sprzyja porównywaniu się z innymi, naśladowaniu oraz współdziałaniu. Grupa stymuluje do podjęcia wysiłku – dziecko pracuje w grupie, choć indywidualnie nie chce wykonać ćwiczenia. Terapia grupowa sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie. Stopień trudności zadań dostosowany jest do możliwości, wieku i dojrzałości rozwojowej dziecka. Każde ćwiczenie łączy doznania ruchowe, czuciowe, słuchowe, wzrokowe, emocjonalne i jest jednocześnie werbalizowane. Terapia psychomotoryczna prowadzona jest przez 2 terapeutów.

 

            Terapia psychomotoryczna przeznaczona jest dla dzieci:

- z trudnościami w wykonywaniu czynności ruchowych (niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa, problemy z koncentracją, występowanie współruchów)

- z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami w porozumiewaniu się

- z brakiem zaufania do siebie i trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem

- z trudnościami w uczeniu się i problemami szkolnymi (mylenie kolorów i kształtów, trudności i niechęć do rysowania, trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia)

- z wyraźnym opóźnieniem znajomości schematu własnego ciała (np. nieprawidłowe nazywanie części ciała)

- z brakiem orientacji w czasie i przestrzeni (mylenie pojęć czasowych: „dziś, jutro, wczoraj”, „nad, pod, obok”, mylenie prawej i lewej strony, trudności w opanowaniu posługiwania się zegarem i kalendarzem),

- z zaburzeniami lateralizacji (brak wyraźnej dominacji jednej ze stron, mylenie prawej i lewej ręki)

- z zaburzeniami wrażliwości czuciowo-dotykowej

- z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwość ruchowa i emocjonalna, zaburzenia procesu uwagi, nieadekwatna samoocena – dzieci nadwrażliwe, płaczliwe, impulsywne, lękliwe, agresywne itp.).

 

Ramowy program zajęć:

  1. Przywitanie
  2. Przebieranie się i składanie ubrań
  3. Toaleta
  4. Masaż
  5. Ćwiczenia indukcyjne (dzieci młodsze)
  6. Ćwiczenia dużej motoryki (5 w grupie młodszej, 10 w grupie starszej)
  7. Ćwiczenia schematu ciała
  8. Aplikacje (zadania z zakresu nauki przedszkolnej i szkolnej – dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka)
  9. Ubieranie się
  10. Pożegnanie.

 

 

 

mgr Agnieszka Worobiec

logopeda,

 terapeuta terapii psychomotorycznej