Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sylwetka rozwojowa dziecka pięcioletniego

SYLWETKA ROZWOJOWA DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO

Rozwój ruchowy

 

Osiągnięcia w zakresie dużej motoryki:

- rozkwit aktywności ruchowej tzw. „złoty wiek motoryczny”,

- rozszerzenie wachlarza umiejętności ruchowych min. taniec, pływanie, jazda na rowerze,

- zdolność do powtarzania sekwencji ruchowych i łączenia ich w całość (zaznaczają się w tym zakresie różnice międzypłciowe, dziewczynki radzą sobie lepiej niż chłopcy),

- zdolność stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami,

- umiejętność skakania na skakance.

 

Osiągnięcia w zakresie małej motoryki

- pełna samoobsługa (umiejętność ubierania i rozbierania, toaleta),

- umiejętność tworzenia rysunków tematycznych mających wiele rozpoznawalnych cech (lepszy poziom graficzny u dziewczynek),

- uruchomienie nadgarstka podczas rysowania,

- ruchy dłoni są precyzyjne (dziecko potrafi  drzeć papier na drobne kawałki i naklejać w określonym miejscu),

- prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski – trójpalczasty,

- umiejętność wycinania nożyczkami różne kształty, trzyma się linii,

- koloruje mieszcząc się w konturze,

- lepi z plasteliny proste kształty.

 

Rozwój umiejętności poznawczych

 

Osiągnięcia rozwojowe w zakresie spostrzegania wzrokowego

- potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni (np.: budowla z klocków) i na płaszczyźnie na podstawie modelu,

- potrafi wskazać brakujący element w szeregu,

- potrafi wskazać różnice na dwóch różnych obrazkach,

- potrafi narysować trójkąt, koło wpisane w kwadrat, krzyż,

- zapamiętuje wzrokowo układ 4 – 5 elementów i potrafi określić, którego elementu braluje po jego usunięciu,

- potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów patrząc na gotowy wzór,

- potrafi z pamięci odtworzyć wzór z 7 korali o dwóch różnych kolorach lub kształtach wg wcześniej pokazanego wzoru,

- zna kolory (wskazuje i nazywa),

 

Osiągnięcia w zakresie percepcji słuchowej

- rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia i potrafi określić ich źródło,

- określa natężenie dźwięków i tonację (głośno, cicho, wysoki, niski),

-odtwarza krótki 4 – 5 elementowy układ dźwiękowy (rytm),

- przedstawia zasłyszany rytm za pomocą symboli,

- dzieli wyrazy na sylaby i dokonuje syntezy sylabowej,

- wysłuchuje głoski na początku i końcu wyrazu,

- dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się i kończą tą samą głoską (np.: ananas, album, arbuz),

- z pomocą próbuje wymienić głoski w bardzo prostych 3 – 4 głoskowych wyrazach (pod koniec 5 rż.)

 

Osiągnięcia rozwojowe w zakresie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- rozumie wyrażenia nad, pod itd. Różnicuje odległość, blisko, daleko,

- zaczyna odróżniać prawą i lewą stronę ale jeszcze często się myli,

- rozumie określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby,

- zaczyna się orientować w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko i uczy się wyprowadzać kierunki w odniesieniu do niej,

- pod koniec 5 rż. zaczyna orientować się na kartce papieru,

 

Osiągnięcia w zakresie rozwoju mowy

- wymienia prawidłowo wszystkie głoski,

- buduje krótkie wypowiedzi powiązane treściowo,

- bawi się językiem, zauważa wieloznaczność wyrazów, rozumie znaczenie niektórych metafor,

- dostrzega podobieństwo dźwiękowe wyrazów – tworzy rymy,

- opowiada o treści obrazków o bardziej złożonej treści, próbuje nadawać tytuły obrazkom

 

Osiągnięcia w zakresie rozwoju myślenia

- potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem i ustalić w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel,

- powodowanie, obserwacja i określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych,

- potrafi przewidywać skutki różnych sytuacji życiowych,

- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową,

- potrafi przewidzieć konsekwencje zdarzeń w różnych sytuacjach życiowych (jakie mogą być konsekwencje nierozsądnych zachowań),

 

Klasyfikacja

- łączy obiekty w łańcuszki wg tego gdzie się znajdują, do kogo należą itp.,

- tworzy krótkie trzyelementowe szeregi obrazków powiązane w sposób sensowny,

- tworzy kolekcje przedmiotów z kartą centralną (lalka – karta centralna ,buciki, sukienka, kapelusz itp.),

- zaczyna tworzyć kolekcje bez karty centralnej,

- po odpowiednim wyjaśnieniu i w praktycznym kontekście tworzy zbiory przedmiotów z uwzględnieniem jednej lub dwóch cech (np.; kolor i wielkość),

 

Liczenie

- różnicuje liczenie błędne od poprawnego, stosuje regułę „Jeden do jednego”, potrafi wymienić kolejne liczebniki,

- zaczyna rozumieć specjalne znaczenie ostatniego liczebnika („jest tyle”),

- zaczyna rozumieć, że wyliczane liczebniki porządkują liczone przedmioty i należy je wymieniać po kolei,

- aby powiedzieć ile jest musi doświadczyć rytmu liczenia (wielokrotnie) nie wystarczy obserwacja liczonych przez inną osobę przedmiotów,

 

Dodawanie i odejmowanie

- ustala wynik dodawania i odejmowania manipulując przedmiotami,

- wie, że ostatni liczebnik określa wynik zmian typu dodać, odjąć,

 

Rozwój społeczno – emocjonalnego.

- wzrasta zdolność do samodzielności np.: zwykle potrafi wytłumaczyć sobie bez płaczu i wpadania w złość decyzje, które podejmuje wobec niego dorosły,

- zaczyna przejawiać zdolność do reakcji odroczonych i umiejętność kontrolowania swoich ekspresji (zaczyna kontrolować wybuchy złości i żalu, potrafi poczekać na swoją kolej),

- posiada zdolność rozumienia i respektowania zasad społecznych obowiązujących w grupie,

- prosi o pozwolenie, gdy chce skorzystać z zabawki innego dziecka,

- posiada umiejętność współdziałania w grupie,

- potrafi pełnić rolę dyżurnego,

- uczestniczy w zabawach tematycznych i grach z regułami,

- głębiej przeżywa takie emocje jak: wstyd, zakłopotanie, duma i zazdrość,

- dysponuje coraz większym zasobem słów do nazywania emocji swoich i innych,

- występuje przed innymi, chce się popisać,

- bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie, wzrasta znaczenie osób innych niż rodzice,

- używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych,

- ma ulubionego kolegę, koleżankę,

- pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg      zdarzeń,

- potrafi wykonywać złożone polecenia trzyetapowe,

- potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny.

 

Opracowała:

Agnieszka Czekalska

Nauczyciel Gminnego Przedszkola

 w Michałowicach