Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sylwetka rozwojowa dziecka pięcioletniego

SYLWETKA ROZWOJOWA DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO

Rozwój ruchowy

 

Osiągnięcia w zakresie dużej motoryki:

- rozkwit aktywności ruchowej tzw. „złoty wiek motoryczny”,

- rozszerzenie wachlarza umiejętności ruchowych min. taniec, pływanie, jazda na rowerze,

- zdolność do powtarzania sekwencji ruchowych i łączenia ich w całość (zaznaczają się w tym zakresie różnice międzypłciowe, dziewczynki radzą sobie lepiej niż chłopcy),

- zdolność stania na jednej nodze z zamkniętymi oczami,

- umiejętność skakania na skakance.

 

Osiągnięcia w zakresie małej motoryki

- pełna samoobsługa (umiejętność ubierania i rozbierania, toaleta),

- umiejętność tworzenia rysunków tematycznych mających wiele rozpoznawalnych cech (lepszy poziom graficzny u dziewczynek),

- uruchomienie nadgarstka podczas rysowania,

- ruchy dłoni są precyzyjne (dziecko potrafi  drzeć papier na drobne kawałki i naklejać w określonym miejscu),

- prawidłowo ukształtowany chwyt pisarski – trójpalczasty,

- umiejętność wycinania nożyczkami różne kształty, trzyma się linii,

- koloruje mieszcząc się w konturze,

- lepi z plasteliny proste kształty.

 

Rozwój umiejętności poznawczych

 

Osiągnięcia rozwojowe w zakresie spostrzegania wzrokowego

- potrafi odtworzyć skomplikowany wzór w przestrzeni (np.: budowla z klocków) i na płaszczyźnie na podstawie modelu,

- potrafi wskazać brakujący element w szeregu,

- potrafi wskazać różnice na dwóch różnych obrazkach,

- potrafi narysować trójkąt, koło wpisane w kwadrat, krzyż,

- zapamiętuje wzrokowo układ 4 – 5 elementów i potrafi określić, którego elementu braluje po jego usunięciu,

- potrafi złożyć prostokąt z dwóch trójkątów patrząc na gotowy wzór,

- potrafi z pamięci odtworzyć wzór z 7 korali o dwóch różnych kolorach lub kształtach wg wcześniej pokazanego wzoru,

- zna kolory (wskazuje i nazywa),

 

Osiągnięcia w zakresie percepcji słuchowej

- rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia i potrafi określić ich źródło,

- określa natężenie dźwięków i tonację (głośno, cicho, wysoki, niski),

-odtwarza krótki 4 – 5 elementowy układ dźwiękowy (rytm),

- przedstawia zasłyszany rytm za pomocą symboli,

- dzieli wyrazy na sylaby i dokonuje syntezy sylabowej,

- wysłuchuje głoski na początku i końcu wyrazu,

- dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się i kończą tą samą głoską (np.: ananas, album, arbuz),

- z pomocą próbuje wymienić głoski w bardzo prostych 3 – 4 głoskowych wyrazach (pod koniec 5 rż.)

 

Osiągnięcia rozwojowe w zakresie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni

- rozumie wyrażenia nad, pod itd. Różnicuje odległość, blisko, daleko,

- zaczyna odróżniać prawą i lewą stronę ale jeszcze często się myli,

- rozumie określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do własnej osoby,

- zaczyna się orientować w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko i uczy się wyprowadzać kierunki w odniesieniu do niej,

- pod koniec 5 rż. zaczyna orientować się na kartce papieru,

 

Osiągnięcia w zakresie rozwoju mowy

- wymienia prawidłowo wszystkie głoski,

- buduje krótkie wypowiedzi powiązane treściowo,

- bawi się językiem, zauważa wieloznaczność wyrazów, rozumie znaczenie niektórych metafor,

- dostrzega podobieństwo dźwiękowe wyrazów – tworzy rymy,

- opowiada o treści obrazków o bardziej złożonej treści, próbuje nadawać tytuły obrazkom

 

Osiągnięcia w zakresie rozwoju myślenia

- potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem i ustalić w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel,

- powodowanie, obserwacja i określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych,

- potrafi przewidywać skutki różnych sytuacji życiowych,

- potrafi ułożyć historyjkę obrazkową,

- potrafi przewidzieć konsekwencje zdarzeń w różnych sytuacjach życiowych (jakie mogą być konsekwencje nierozsądnych zachowań),

 

Klasyfikacja

- łączy obiekty w łańcuszki wg tego gdzie się znajdują, do kogo należą itp.,

- tworzy krótkie trzyelementowe szeregi obrazków powiązane w sposób sensowny,

- tworzy kolekcje przedmiotów z kartą centralną (lalka – karta centralna ,buciki, sukienka, kapelusz itp.),

- zaczyna tworzyć kolekcje bez karty centralnej,

- po odpowiednim wyjaśnieniu i w praktycznym kontekście tworzy zbiory przedmiotów z uwzględnieniem jednej lub dwóch cech (np.; kolor i wielkość),

 

Liczenie

- różnicuje liczenie błędne od poprawnego, stosuje regułę „Jeden do jednego”, potrafi wymienić kolejne liczebniki,

- zaczyna rozumieć specjalne znaczenie ostatniego liczebnika („jest tyle”),

- zaczyna rozumieć, że wyliczane liczebniki porządkują liczone przedmioty i należy je wymieniać po kolei,

- aby powiedzieć ile jest musi doświadczyć rytmu liczenia (wielokrotnie) nie wystarczy obserwacja liczonych przez inną osobę przedmiotów,

 

Dodawanie i odejmowanie

- ustala wynik dodawania i odejmowania manipulując przedmiotami,

- wie, że ostatni liczebnik określa wynik zmian typu dodać, odjąć,

 

Rozwój społeczno – emocjonalnego.

- wzrasta zdolność do samodzielności np.: zwykle potrafi wytłumaczyć sobie bez płaczu i wpadania w złość decyzje, które podejmuje wobec niego dorosły,

- zaczyna przejawiać zdolność do reakcji odroczonych i umiejętność kontrolowania swoich ekspresji (zaczyna kontrolować wybuchy złości i żalu, potrafi poczekać na swoją kolej),

- posiada zdolność rozumienia i respektowania zasad społecznych obowiązujących w grupie,

- prosi o pozwolenie, gdy chce skorzystać z zabawki innego dziecka,

- posiada umiejętność współdziałania w grupie,

- potrafi pełnić rolę dyżurnego,

- uczestniczy w zabawach tematycznych i grach z regułami,

- głębiej przeżywa takie emocje jak: wstyd, zakłopotanie, duma i zazdrość,

- dysponuje coraz większym zasobem słów do nazywania emocji swoich i innych,

- występuje przed innymi, chce się popisać,

- bierze udział w grach opartych na współzawodnictwie, wzrasta znaczenie osób innych niż rodzice,

- używa adekwatnie zwrotów grzecznościowych,

- ma ulubionego kolegę, koleżankę,

- pojawia się pełna zdolność do zabaw tematycznych, zabawa jest rozbudowana i zorganizowana w ciąg      zdarzeń,

- potrafi wykonywać złożone polecenia trzyetapowe,

- potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny.

 

Opracowała:

Agnieszka Czekalska

Nauczyciel Gminnego Przedszkola

 w Michałowicach