Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

CZERWIEC

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  1. Dzień Dziecka

-  zapoznanie z tematyką praw i obowiązków dzieci i kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw,

- poznawanie znaczenia słowa przyjaciel i doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej,

- poznawanie zasad działania magnesu i rozwijanie umiejętności matematycznych, aktywny udział w zabawach badawczych,

- poznanie piosenki tematycznej: „ Co najbardziej lubią dzieci?” sł. A.U. Kamińska, kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności ruchowej,

- poznawanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur,

  1. Wielka wyprawa

- poznanie charakterystycznych miejsc / budowli , ludzi żyjących na rożnych kontynentach

-  budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach

- wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej, i powietrznej

- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia tekstów literackich

- rozwijanie zainteresowania podróżami

- poznanie nazw zwierząt egzotycznych

- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania wielkości

- poznanie instrumentów i muzyki z rożnych stron świata

  1. Smaki i zapachy lata

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i utrwalanie wiedzy dotyczącej budowy domów w świecie zwierząt,

-  poznawanie znaczenia słowa „sztuka”, doskonalenie budowania pełnych wypowiedzi,

- pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką i uwrażliwianie na piękno – wiersz” Lato w obrazach” słowa: Urszula Piotrowska

-  poznawanie zjawisk przyrodniczych: tęcza

  1. Wakacyjne przygody

- utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia

- poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach

- kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy z rówieśnikami

- poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad morzem

- rozwijanie znajomości figur geometrycznych

- poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych

- poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku

- doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych