Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Czerwiec

Zamierzeniawychowawczo-dydaktycznenamiesiąc czerwiec

 

  1. Dzień dziecka

- poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków

- przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności

-  pobudzanie dzieci do działań artystycznych

- uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie

- rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia rodzinnego

- zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy

- rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie

- rozwijanie zdolności plastycznych

- rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń

 

  1. Góry, morze, łąki

- Zapoznanie się z pojęciem: odpoczynek

- Rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji

- Poznawanie sposobów odpoczywania

- Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi

- Poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Doskonalenie umiejętności mierzenia płynów

 

  1. 3. Lato

- zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem

- wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami

- rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych

- uświadomienie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych

- rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia , natury i skutków zjawisk pogodowych

- kształtowanie poczucia rytmu , wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- zapoznanie dzieci z kolorami tęczy

- kształcenie umiejętności wnioskowania

- wdrażanie dzieci do systematycznej pracy

- zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata

- doskonalenie percepcji wzrokowej

- rozwijanie umiejętności plastycznych

 

  1. Wakacje, wakacje…

- Poznanie zasad bezpiecznego spędzania wakacji

- Doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej

- Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów

- Doskonalenie uważnego słuchania

- Rozwijanie umiejętności grupowania obiektów, doskonalenie liczenia, porównywanie liczebności zbiorów

- Doskonalenie koordynacji- wzrokowo- ruchowej, rozwijanie umiejętności rysowania koła i linii prostych