Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Czerwiec

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1.Dzień Dziecka :

- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata

- zaznajomienie dzieci z ich prawami, kształtowanie poczucia własnej wartości

- rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej

- uwrażliwienie na innych, doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat

- rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

  1. Zwierzęta duże i małe:

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania

- poszerzanie wiedzy dzieci o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce

- klasyfikowanie zwierząt ze względu na miejsce ich występowania

- zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami

- doskonalenie zdolności grafomotorycznych

- rozwijanie umiejętności szybkiego reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat

  1. Kolory lata:

- utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki lata

- poszerzanie informacji na temat zjawisk atmosferycznych i bezpiecznych zachowań podczas burzy

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- doskonalenie słuchu fonematycznego

- doskonalenie ekspresji twórczej

  1. Czekamy na wakacje:

- poznanie różnych środków lokomocji

- utrwalanie znajomości mapy Polski

- porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior i mórz