Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
  1. Kiedy jest mi nudno:

- zachęcanie do wspólnej zabawy

- ukazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu

- rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce

- utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

  1. Mój dom - moja rodzina:

 

- poznanie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu

 

- utrwalenie znajomości adresu zamieszkania

 

- poznanie urządzeń elektrycznych ułatwiających pracę w domu

 

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

 

- kształtowanie rozumienia sensu przynależności do rodziny

 

- rozwijanie sprawności grafomotorycznej

 

- stosowanie liczebników porządkowych

  1. Nadchodzi zima:

- zapoznanie z oznakami nowej pory roku

- poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce

- uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

- kształtowanie orientacji przestrzennej

- rozwijanie ekspresji plastycznej

  1. Święta, święta…:

- przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- kultywowanie tradycji świątecznych

- rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych

- rozwijanie pamięci słuchowej

- doskonalenie umiejętności liczenia

- rozwijanie inwencji twórczej