Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

 

  1. Grudniowe życzenia

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja

- Kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Budowanie wartości i pozytywnych zachowania prospołecznego

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  zdolności twórczych

- Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

  1. Świąteczne przygotowania

- Poznanie pojęcia „dobroczynność” jako wartości niosącej szczęście innym

- Kształtowanie nawyku pomagania starszym w pracach domowych

- Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi

- Doskonalenie percepcji wzrokowej

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego

- Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci

- Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia

  1. Świąteczne tradycje

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

- Poznanie nazw różnorodnych urządzeń wytwarzających światło

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki

  1. Witamy Nowy Rok

- Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

- Utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

- Wzbogacenie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy i dni tygodnia

- Zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

- Usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

- Wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

- Rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej