Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

              

  1. W wiosennym ogrodzie

-  poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie

- utrwalanie wiadomości o warunkach niezbędnych do życia i wzrostu roślin

- poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych

- poznanie nazw wiosennych kwiatów

- doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

- kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę  

  1. W świecie książek

- poznawanie zasad prawidłowego korzystania z książek,

- kształtowanie nawyku czytania i odkładania książek na półkę,

- uświadamianie wartości czytelnictwa w życiu człowieka,

- wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia biblioteka, księgarnia,

- poznawanie etapów powstawania książki i zawodów związanych z tym procesem,

- poznanie piosenki tematycznej i rozwijanie słuchu muzycznego

  1. Dbamy o naszą planetę

- poznanie pojęć ,,ekolog”, ,,ekologia”

-  wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczna postawę na co dzień

- budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

-  poznanie zasad dotyczących segregowania śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać

- kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci

- doskonalenie sprawności manualnej

- wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan planety

  1. Na wiosennej łące

- poznawanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów i wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z roślinami

- uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody

- zapoznanie z nazwami i wyglądem zwierząt żyjących na łące,

- rozwijanie umiejętności słuchania utworów literackich i nauka wiersza M. Sarwińska – Niewielska „ Po zielonej łące”

- nabieranie umiejętności określania odległości za pomocą wyrażeń: bliżej, dalej, wysoko, nisko 

  1. Majowe święta

- poznanie legendy o początkach państwa polskiego

- rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat

- poznanie wybranych miast- w tym stolicy Polski

- poznanie nazw wybranych państw europejskich

- rozbudzanie postawy patriotycznej