Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwiecień


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień

1. W świecie książek.

• Zapoznanie z poszczególnymi etapami powstawania książki,
• Wprowadzenie wielkiej i małej litery F,f na wyrazach Franek, fotel,
• Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości,
• Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
• Zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania, odejmowania i dodawania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier,
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy; doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie,
• Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez dziecko, a zapisanych przez nauczyciela.


2. Dbamy o naszą planetę.

• Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
• Sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi,
• Kształtowanie umiejętności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników,
• Doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno - obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim,
• Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności czytania tekstów związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek,
• Rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce,
• Tworzenie zbiorów według danej cechy.


3. Na wiosennej łące.

• Stymulowanie rozwoju mowy,
• Uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie etapów rozwoju motyla,
• Wprowadzenie wielkiej i małej litery ł, Ł na wyrazach Łucja, łopata,
• Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości,
• Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
• Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie,
• Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla roślin i ludzi,
• Kształcenie uważnego słuchania,
• Ćwiczenie wyobraźni i logicznego myślenia,
• Wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie,
• Poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące,
• Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.

4. Kto nam pomoże.

• Wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie słownictwa, wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem, utrwalenie znajomości numerów alarmowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• Rozwijanie umiejętności tanecznych i sprawności fizycznej,
• Wzbogacanie wiedzy na temat pracy lekarza, policjanta, strażaka,
• Kształtowanie postawy prozdrowotnej,
• Wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, kształtowanie umiejętności rozmawiania z dyspozytorem w czasie wzywania pomocy.


,,Wiosenny deszczyk” Tamara Rzuchowska
Pada deszcz,
krople srebrnych deszczu łez
gładko płyną po szybie,
stoisz w oknie,
oglądasz mokry świat,
wiesz,
że deszcz szybko minie.
Wonna wiosna,
czymże by była ona,
bezbarwna, zamglona...
pozbawiona ciepła i wody?
rozmazanym bohomazem
bez urody,
bez wyrazu,
a dusza potrzebuje
malowanych tęczy pędzlem
tajemniczych obrazów.
Nawet teraz,
gdy pada deszcz,
nastrój w duszy radosny jest,
nie jest smutno,
wszak wiosna tu gości,
a natura potrzebuje wilgoci,
bez niej,
czymże nas zauroczy?
A po deszczu zieleń
drzew pięknie lśni,
trawy źdźbła
dumnie kroczą po trawnikach,
piękny kwiat
ubarwi nam dni,
a smutek,
nie wiedzieć gdzie,
zniknął.
A piękne kwiaty wodą kapiące?
osuszy je,
wschodzące zawsze po deszczu słońce.
,,RATUJMY ZIEMIĘ” Gabriela Skrzypczak

Ziemię mamy tylko jedną
Więc szanujmy Ją,
Bo cóż z nami stanie się,
Gdy zniszczymy własny dom.

Giną ptaki i zwierzęta,
Giną drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy
Co nam los przyniesie?

Dość lenistwa – ruszmy razem
I działać zacznijmy,
Żeby żyć móc na tej Ziemi
Więzy zacieśnijmy.

Chrońmy lasy, chrońmy wodę,
Dbajmy o przyrodę,
Uczmy kochać las i łąkę
Pokolenia młode.