Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Listopad

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad

 

  1. Listopadowe wspomnienia

- Doskonalenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny

- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny

- Doskonalenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej

- Budowanie postawy szacunku wobec osób starszych

- Pogłębianie więzi rodzinnej

- Zapoznanie dzieci z pojęciem: niepełnosprawność

- Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej

- Doskonalenie motoryki małej

 

  1. Polska - mój dom

- Poznanie pojęcia „wolność”

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

- Budowanie poczucia tożsamości narodowej

- Zachęcanie do szanowania odmienności innych

- Poznanie nazwy stolicy Polski

- Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce

- Nauka wybranych kolorów w języku angielskim

- Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga)

- Zapoznanie z hymnem Polski

- Rozwijanie sprawności manualnej

 

  1. Zwierzęta domowe

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic pomiędzy zwierzętami

- Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki ryby

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic u zwierząt domowych i dzikich

- Przypomnienie nazw zwierząt domowych

- Kształtowanie odpowiedzialności

- Doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom

- Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat posiadania domowych zwierząt

 

  1. Kim ja będę jak dorosnę

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych

- Poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy zawodów

- Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów (praczka, krawcowa, zegarmistrz, drwal, szewc)

- Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych

- Doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce

- Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi

- Wprowadzenie pojęcia matematycznego długość

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów

 

  1. Zimno, coraz zimniej

- Utrwalanie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

- Uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią: np. jeż z jabłkiem na plecach

- Utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację

- Omówienie sposobów na przetrwanie zimy

- Poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci

- Zapoznanie z nazwami ptaków migrujących

- Doskonalenie zdolności manualnych

- Kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego