Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

                   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
  1. Bale, bale w karnawale

- zapoznanie ze słowem karnawał, poznanie znaczenia słów: przebranie, ubranie

- kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wypowiadana się na określony temat

-rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

- poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem

- rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej

- doskonalenie umiejętności odwzorowywania

- rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw z liczeniem

  1. Wszystko jest muzyką

- poznanie wybranych nazw instrumentów, rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów oraz kształtowanie wrażliwości na dźwięki

- poznanie pojęć: dyrygent, orkiestra i batuta

- zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów w teatrze, operze  i przygotowanie do małych występów publicznych

- poznawanie brzmienia różnych instrumentów oraz komponowania własnych rytmów,

- zapoznanie z wybranym z repertuaru dziecięcego utworem oraz kształtowanie wyrażania emocji jakie budzi w dziecku

- tworzenie własnych prac plastycznych inspirowanych muzyką

3.Pod ziemią, pod wodą

- poznawanie bogactw naturalnych- ich nazw, miejsc wydobycia i możliwości wykorzystania

- zapoznanie z nazwami i wyglądem niektórych zwierząt ze środowiska wodnego

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

-utrwalanie znajomości pojęć: więcej, mniej, tyle samo, doskonalenie umiejętności liczenia  

-rozwijanie umiejętności  plastyczno- technicznych

- uwrażliwianie na odpowiedzialne zachowania w przypadku zjawisk przyrodniczych

  1. W kosmosie

- poznanie wyglądu Ziemi oraz jej miejsca w Układzie Słonecznym, rozbudzanie ciekawości poznawczej

- rozwijanie zainteresowań kosmosem, wzbogacanie słownictwa czynnego i odróżniania fikcji od rzeczywistości w utworach literackich

- utrwalenie znajomości nazw i wyglądu figur geometrycznych i doskonalenie orientacji przestrzennej

- zapoznanie się z piosenką o kosmosie i doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem tekstu

- doskonalenie umiejętności wcielania się w role, rozwijanie kreatywności i wyobraźni