Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 

 

  1. Bale, bale w karnawale

- Poszerzenie wiedzy dzieci na temat karnawału

- Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

- Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie

- Doskonalenie umiejętności tanecznych

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  zdolności twórczych

- Doskonalenie koordynacji ręka – oko

- Integracja grupy podczas imprezy karnawałowej

 

  1. Baśnie, bajki i legendy

- Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni

- Odróżnianie elementów prawdopodobnych i nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych)

- Rozwijanie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach

- Kształtowanie percepcji słuchowej

- Rozwijanie słuchu muzycznego

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Przypomnienie polskich legend i ich bohaterów

- Doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów

- Kształtowanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

 

  1. W dawnych czasach

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat prehistorii

- Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach

- Kształtowanie umiejętności porównywania i spostrzegania

- Rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi

- Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków

- Doskonalenie motoryki małej

- Budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

- Rozwijanie ekspresji artystycznej

 

  1. Wynalazki

- Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wynalazków, które zmieniły świat

- Doskonalenie umiejętności przeliczania

- Rozwijanie świadomości funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich

- Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

- Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- Doskonalenie sprawności fizycznej

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Doskonalenie motoryki małej

- Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki