Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty

 

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką

 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • rozpoznawanie i utrwalenie źródeł pochodzenia dźwięków, uświadomienie wartości dźwięków w życiu człowieka, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, dostrzeganie dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, utrwalanie zasad komunikacji
 • poznanie liczby 10, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, wprowadzenie pojęcia rytm, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów
 • wprowadzenie, utrwalenie nazw emocji, grymasów ich wyrażających, rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach, rozwijanie wyobraźni muzycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji m.in. poprzez muzykę, utrwalenie nazw emocji, grymasów z nimi związanych, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, rozwijanie umiejętności i zdolności plastyczno-technicznych

 

Tydzień XXII.  Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, uwrażliwianie dzieci na wartości takie jak miłość, przyjaźni, rodzina, zdrowie, kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy materialnych i wartości
 • wprowadzenie litery w, W, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, zapoznanie z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”, kształtowanie postawy otwartości i ciekawości
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematyczny w zakresie 10, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie wrażliwości na muzykę, otaczającą przyrodę, zachęcanie do poznawaniu dźwięków przyrody
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu, rozwijanie zdolności i umiejętności plastyczno--technicznych, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do podejmowania działań, zachęcanie do ekspresji artystycznej

 

Tydzień XXIII. W kosmosie

 • utrwalenie pojęć „kosmos” i „Układ Słoneczny”, poszerzenie wiedzy na temat dnia i nocy (ruch obrotowy ziemi) w kontekście astronomicznym, zapoznanie, uświadomienie wpływu promieni słonecznych na zachowanie i emocje ludzi, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 •  wprowadzenie litery p, P, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, głoskowej, utrwalenie pojęcia kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozwijanie ciekawości nauką, kosmosem
 • zapoznanie i utrwalenie figur geometrycznych i ich szczególnych cech, wprowadzenie znaku równości, przeliczanie, porównywanie, kształtowanie, pobudzanie ciekawości poznawczej dziecka
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, nauka piosenki, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • utrwalenie poznanych cyfr i liter, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych

 

Tydzień XXIV.Prehistoryczny świat

 • zainteresowanie historią, zapoznanie z pojęciem archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec tego, co przeszłe, starsze, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum, ukazanie wagi pamiątek w określaniu tożsamości jednostki
 •  poznanie litery j, J, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, kustosz, kształtowanie postawy szacunku wobec pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat dinozaurów i ich życia i odżywiania, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy
 • utrwalenie znajomości piosenki, utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności, stymulowanie zmysłów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, zachęcanie do zdobywania nowych doświadczeń

 

"Leć, rakieto!" - Maria Terlikowska

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie?

Proszę wsiadać do rakiety, niepotrzebne nam bilety.

Leć, rakieto, szybko leć! Gwiazdkę z nieba chcemy mieć!

Leć, rakieto, zawieź nas do dalekich, do dalekich gwiazd!

Już rakieta w niebo strzela, proszę trzymać się fotela!

To jest jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie”

 

Piosenka o wulkanie

Wulkan to jest taka góra,
Która dymi, tak jak gar
A nad górą dymu chmura
Lawa, popiół, żar…

Ref:
Ogień bucha, bucha dym
Wulkan groźnie bucha-cha
Może smok się ukrył w nim
Albo może smoki dwa?

Smok się schował w tym wulkanie
Pewnie sobie mieszka tam,
A co zjada na śniadanie
Zaraz powie sam…

Ref:
Ogień bucha, bucha dym
A ja mówię, mniejsza z tym
Bardzo lubię lawę, gaz.
Na śniadanie proszę was…