Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Luty

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze -  luty 2024       

  1. „ Karnawał ”

- poznanie znaczenia słowa karnawał

- kształtowanie umiej. wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie empatii

- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiej. słuchania ze zrozumieniem

- utrwalanie nazw kolorów

- wdrażanie do słuchania utworów literackich

- doskonalenie przeliczania

- rozwijanie orientacji w przestrzeni

- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  1. „ Wszystko jest muzyką „

- zapoznanie ze źródłem różnych dźwięków

- uświadomienie dziecku wartości dźwięku w codziennym życiu

- rozwijanie percepcji słuchowej

- poznanie wartości muzyki klasycznej

- poznanie pojęcia dyrygent, orkiestra

- poznanie nazw instrumentów

- utrwalenie pojęcia rytm

- rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów

- poznanie czym są emocje w muzyce

- kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, ekspresji ruchowej do muzyki

  1. „ Pod ziemią, pod wodą ”

- zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi

- kształtowanie umiejętności współpracy

- zapoznanie ze złożami oraz miejscem wydobywania

- wprowadzenie słowa: kopalnia

- doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania

- zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą

- wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium

- ćwiczenia w orientacji w przestrzeni i wyobraźni ruchowej

- doskonalenie motoryki w pozycji leżącej

- zapoznanie dzieci z budową wulkanu

- poznanie zjawiska erupcji wulkanu

- zabawy badawcze

  1. „ W kosmosie ”

- zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny

- utrwalenie pojęć: dzień i noc

- kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoja planetę

- kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu

- rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem

- utrwalanie figur geometrycznych

- wprowadzenie pojęcia: rakieta

- wykonanie wspólnie rakiety z kartonu

- integracja grupy

- kształtowanie poczucia sprawczości

- zachęcanie do kreatywności i wyobraźni